sport

Artykuł

E-sport i inne trendy – przyszłość branży sportowej

Globalny raport “Deloitte’s sports industry starting lineup. Trends expected to disrupt and dominate 2017”

Październik 2017

Sport stale się rozwija, co wymusza ciągłe zmiany w całej branży. Nowoczesne technologie znaczą coraz więcej zarówno w odniesieniu do samego sportu jak i biznesu, który go otacza. Technologie takie jak wirtualna czy rozszerzona rzeczywistość zmieniają oblicze branży. Dotyka to zarówno popularnych jak i niszowych dyscyplin sportu.

Raport Deloitte zawiera trendy, które będą wpływać na kształt biznesu sportowego. – Koncentrują się one przede wszystkim na technologiach, które mają ogromny wpływ na to w jaki sposób będą funkcjonować kluby i organizacje sportowe. Ale nie tylko - oddziałują również na zachowania i zaangażowanie kibiców, którzy coraz częściej wybierają śledzenie wydarzenia sportowego w Internecie niż na stadionie – mówi Marcin Diakonowicz, Partner w Deloitte Lider Sport Business Group.

Najważniejsze kwestie poruszane w raporcie:

  • ewolucja na rynku mediów sportowych,
  • wpływ baz danych na organizacje sportowe,
  • „dzień meczu” – innowacje na stadionach,
  • rozszerzona i wirtualna rzeczywistość,
  • cyberprzestępczość w branży sportowej,
  • dywersyfikacja przedsiębiorstw sportowych,
  • social media jako kanał dotarcia do klienta,
  • ochrona marki.
Raport “Deloitte’s sports industry starting lineup. Trends expected to disrupt and dominate 2017” (publikacja w jęz. angielskim)
Czy ta strona była pomocna?