Global aerospace and defense sector outlook, lotnictwo, branża obronna, branża lotnicza

Artykuł

Globalny raport: 2017 Global aerospace and defense industry outlook

Optymistyczne prognozy dla branży obronnej

Styczeń 2017

Optymistyczne prognozy dla branży obronnej - po latach powolnego wzrostu światowy rynek lotniczo-obronny przyspieszy w 2017 roku.

Streszczenie

Raport „Global aerospace and defense sector outlook” analizuje wyniki roku 2016 i perspektywy na rok 2017 dla branży lotniczej i obronnej. Przedstawia prognozy długoterminowe dotyczące produkcji lotniczej i wydatków na obronność planowanych przez największych graczy na światowych rynkach. Omawia również perspektywy dotyczące oczekiwań podwykonawców z branży obronnej, wzrostu popytu na usługi lotnicze wynikające w bogacenia się społeczeństw w Azji i na Bliskim Wschodzie oraz wpływ tych zjawisk na lotnictwo cywilne.

Według tegorocznego raportu przychody światowej branży lotniczej i obronnej zaczną znowu rosnąć dzięki zwiększonym wydatkom na obronność.

Powrót na ścieżkę wzrostu

Po latach powolnego wzrostu światowy rynek lotniczo-obronny przyspieszy w 2017 roku. Według raportu tempo wzrostu przychodów w branży sięgnie 2 procent.

Poprawa przychodów wynika w wielu zjawisk, które pojawiły się w sektorze lotnictwa cywilnego i branży obronnej. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej:

Rynek lotnictwa cywilnego

  • Stabilny wzrost światowego PKB, stosunkowo niskie ceny surowców, w tym ropy naftowej oraz rosnący popyt na lotnicze przewozy pasażerskie, szczególnie na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku przyczynią się do rozwoju sektora lotnictwa cywilnego.
  • Jednak mimo planowanego wzrostu liczby produkowanych dużych samolotów cywilnych o 96 maszyn w 2017 roku przychody w lotnictwie cywilnym wzrosną zaledwie o 0,3 procent z powodu długotrwałej presji cenowej i zmian w ofertach linii lotniczych.
Raport "2017 Global aerospace and defense industry outlook" - publikacja w jęz. angielskim

Infografika: Liczba dostarczonych samolotów (dane od 2009 i prognoza do roku 2035) Liczba samolotów

Sektor obronny

  • Przychody branży obronnej będą rosły znacznie szybciej, bo o 3,2 procent w 2017 roku. Po wielu latach ograniczania budżetów obronnych, rząd amerykański zdecydował się zwiększyć wydatki na obronność, a nowa władza zamierza wzmacniać amerykańską armię.
  • Nasilające się konflikty spowodowały wzrost popytu na światowych rynkach zbrojeniowych, szczególnie na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej, w Korei Północnej oraz w rejonie Mórz Wschodniochińskiego i Południowochińskiego. Zjawiska te powodują zwiększenie wydatków na obronność na całym świecie, w szczególności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, Japonii, Indiach, Chinach i Rosji. Wiele z tych krajów już zwiększyło zakupy sprzętu wojskowego nowej generacji.

Infografika: Globalne wydatki na obronność (w latach 2008 – 2015; w mld USD)

Czy ta strona była pomocna?