Artykuł

Raport: Piłkarska Liga Finansowa 

IX edycja raportu 

Lipiec 2015 r.

Łączne przychody wszystkich klubów grających w Ekstraklasie wyniosły 375 mln zł i ich wysokość była niemal identyczna jak rok wcześniej, a tymczasem aż 13 z 16 klubów zwiększyło swoje wpływy.

Ranking klubów piłkarskich Ekstraklasy

Pieniądze w polskiej piłce - stagnacja czy pogoń za Europą?

Raport Deloitte został sporządzony w oparciu o przychody klubów Ekstraklasy, pochodzących z trzech źródeł: z dnia meczu (wpływy ze sprzedaży biletów, karnetów i cateringu), praw do transmisji (uwzględniające również premie za udział w pucharach) oraz komercyjnych (wpływy reklamowe, sponsoring, sprzedaż gadżetów). Ranking analizuje przychody klubów, które w sezonie 2014/2015 grały w rozgrywkach Ekstraklasy. Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych za rok kalendarzowy 2014. Zostały one dostarczone przez same kluby i nie były weryfikowane przez Deloitte. Warto zauważyć, że wszystkie kluby przekazały swoje dane, co jest dowodem na wzrost transparentności w polskiej piłce nożnej w ostatnich latach. Do porównań z klubami oraz ligami zagranicznymi wykorzystano dane z globalnych raportów Deloitte „Annual Review of Football Finance”(największe ligi) oraz „Football Money League” (największe kluby) z 2015 r.

Ranking polskich klubów piłkarskich oparto na wielkości przychodów pochodzących z działalności tzw. sportowej. Wpływy klubów nie uwzględniają takich kategorii jak np. transfery bądź wypożyczenia piłkarzy, ponieważ są to często wydarzenia jednorazowe i nie odzwierciedlają możliwości generowania stałych przychodów przez klub (transfery nie stanowią trwałego źródła budowania całościowej wartości futbolu, ponieważ przychody z transferu jednego klubu są kosztem innego). Ponadto, w rankingu nie zostały uwzględnione przychody z niesportowej działalności gospodarczej (np. dzierżawa gruntu).

Pobierz raport

Przychody klubów Ekstraklasy - Prezentacja wyników 2015

Infografika

Spis treści raportu

Podsumowanie 4
Nota metodologiczna 5
Ranking – przychody polskich klubów i ich zmiany 7 
Struktura przychodów poszczególnych klubów Ekstraklasy w 2014 roku 13
Perspektywy – jak wygląda przyszłość Ekstraklasy? 16
Ekstraklasa na tle innych lig 18
Frekwencja 26
Przegląd klubów – szczegółowe wyniki „Piłkarskiej Ligi Finansowej” 34
Etyka, bezpieczeństwo i zaangażowanie społeczne, czyli odpowiedzialność klubów piłkarskich 56

Pobierz wydania archiwalne

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 

Czy ta strona była pomocna?