Artykuł

Raport nt. motoryzacji: Deloitte Automotive Study

Central Europe as a focal point of the automotive industry

Marzec 2016 r.

Mamy przyjemność zaprezentować nowe badanie Deloitte dotyczące przemysłu motoryzacyjnego w Europie Środkowej, które przedstawia opinie liderów firm z branży automotive. Celem badania przeprowadzonego w sześciu krajach (Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja) była analiza czynników związanych z lokalizacją, które doprowadziły do sukcesu przemysłu motoryzacyjnego w Europie Środkowej, jak te czynniki zmieniły się w ostatnich latach, wizji przyszłości kierownictwa dostawców i producentów, jak kraje Europy Środkowej mogą stać się bardziej konkurencyjne i atrakcyjne w branży motoryzacyjnej.

Wyniki naszego badania pokazują, że liderzy spółek z branży motoryzacyjny są zadowoleni z lokalizacji swojego biznesu w tej części Europy. Warunki, które stwarza Centralna Europa sprzyjają rozwojowi branży, dlatego nie przewidują oni realokacji w najbliższym czasie. Stało się również jasne, że przedsiębiorstwa mające siedzibę w krajach CE oczekują zmiany w różnych obszarach w celu polepszenia ich działania i utrzymania konkurencyjności.

Respondenci wyrazili zaniepokojenie, co do wiarygodności systemu prawnego w swoich krajach, zatem pozytywne zmiany są oczekiwane także w obszarze legislacji. Dodatkowo, nieuczciwe praktyki biznesowe były wymieniane, jako problem, choć ich rzeczywisty wpływ na sektor motoryzacyjny jest trudny do ustalenia. System podatkowy wśród badanych również został oceniony krytycznie. Wygląda na to, że, brak przejrzystości powoduje więcej troski niż rzeczywisty poziom opodatkowania.

Satysfakcja i lojalność wśród badanych firm z ich aktualnego położenia są szczególnie wysokie, co wspiera także ich plany inwestycyjne. Większość badanych przedsiębiorstw planuje zwiększenie mocy produkcyjnych w ciągu najbliższych pięciu lat, wytwarzanie nowych produktów a także wzrost zatrudnienia- nawet w krajach, gdzie jest to coraz trudniejsze. Innowacje i technologie są coraz bardziej istotne zarówno dla producentów jak i dostawców. Dostawcy, którzy przygotowują się do tego wyzwania, mogą spodziewać się w przyszłości wzrostu znacznie powyżej średniej.

Obecnie relacje między dostawcami i producentami poddane są presji ceny i kosztów w większym stopniu niż w poprzedniej dekadzie. OEM i ich dostawcy coraz częściej dążą do partnerstwa, współpracując w obrębie wspólnego rozwoju nowych technologii i terminowości dostaw, w celu budowania długoterminowych relacji biznesowych.

Motoryzacja w Europie Środkowej - główne wnioski z raportu

  • Respondenci wskazali koszty pracy (75%), dostępność wykwalifikowanej siły roboczej (55%) oraz system podatkowy (36%), jako trzy największe zalety prowadzenia działalności w regionie CE. Jako największe wady uznano niską niezawodność systemu prawnego (46%), słabo rozwinięty system edukacji (38%) i braki w zakresie infrastruktury transportowej (34%).
  • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji pracowników, u zdecydowanej większości badanych odbywa się poprzez szkolenia wewnętrzne (89%) oraz współprace ze szkołami publicznymi i profesjonalnych instytucji szkoleniowych (64%).
  • Na pytanie o wybór kraju do otwarcia nowego zakładu, 34% badanych wskazało Polskę, 16% Bułgarię, a Węgry i Rumunie znalazły się na trzecim miejscu z 11%.
  • Plany inwestycyjne w większości dotyczą innowacyjności nowych produktów (76%) i inwestycji w edukację swoich pracowników (66%).
  • Zarówno dla producentów jak i dostawców kwestia optymalizacji ceny za świadczone usługi została oceniona najwyżej.

Rynek motoryzacyjny w regionie Europy Środkowej stale się powiększa i z uwagi na tempo realizowanych inwestycji, jest uznawany jako bardzo istotny obszar dla gospodarki tego regionu. Zarówno średnio- i długoterminowe perspektywy dla branży motoryzacyjnej w tym regionie są dobre. Plany inwestycyjne spółek oraz coraz lepsze relacje z klientami dają podstawy do optymizmu, co do przyszłości przemysłu motoryzacyjnego w Europie Środkowej.

Deloitte Automotive Survey 2016
Czy ta strona była pomocna?