Artykuł

Raport nt. przyszłości motoryzacji: The future of mobility

Motoryzację czeka w najbliższych latach prawdziwa rewolucja

Styczeń 2016

Czy jesteśmy gotowi na samochody autonomiczne, które będziemy dzielić z innymi użytkownikami? Przyszłość motoryzacji w czterech scenariuszach.

Motoryzacja - Nowe spojrzenie na sektor

Raport przedstawia bardzo ważny dialog, jaki obecnie toczy się w obrębie szeroko pojętego globalnego sektora motoryzacyjnego, dotyczący przyszłej ewolucji transportu i mobilności. Przyczyną tego dialogu jest zbieżność pewnych sił i ogólnych trendów przynoszących zmiany w całej branży.

Innowacyjne technologie zmieniają sposoby, w jakie firmy projektują i budują samochody. Kolejne przełomowe wynalazki coraz bardziej przybliżają nas do wprowadzenia do użytku codziennego pojazdów autonomicznych. Coraz częściej słyszymy, że samochody niepotrzebujące kierowcy wkrótce staną się codziennością. Już dziś obserwujemy gwałtowny postęp w dziedzinie „samochodów podłączonych do sieci”—innowacje integrujące techniki komunikacyjne i Internet rzeczy, umożliwiają świadczenie kierowcom niezwykle cennych i przydatnych usług. Wkrótce samochody będą rutynowo wyposażone w systemy wystarczająco precyzyjnie informujące je o ich lokalizacji w stosunku do innych pojazdów oraz o potencjalnym niebezpieczeństwie, że same będą potrafiły unikać wypadków.

Jednocześnie młodzi ludzie i mieszkańcy miast skłaniają się ku modelowi mobilności opartemu na opłatach za rzeczywiste korzystanie zamiast nabywaniu majątku na własność, co całkowicie podważa obecnie obowiązujący model konsumpcji oparty na posiadaniu samochodów na własność.

Podsumowując, system, który tak świetnie funkcjonował od stu lat, stanął w obliczu poważnej transformacji, w wyniku której może powstać całkiem nowy ekosystemu mobilności osobistej.

Chociaż nikt jeszcze nie zna pełnego zakresu tych zmian, ich prawdziwych skutków ani formy, w jakiej nam się objawią, ich siła może odmienić obecne struktury całej branży, modele biznesowe, dynamikę konkurencyjną, sposoby tworzenia wartości oraz ofertę firm. Być może jesteśmy w przededniu największych zmian w branży, jakich kiedykolwiek byliśmy świadkami.

"Przyszłość motoryzacji i transportu - The future of mobility" PDF w języku polskim

Motoryzacja: Samochody autonomiczne a przyszłość

Samochody autonomiczne będą wyposażone w systemy precyzyjnie informujące je o lokalizacji w stosunku do innych pojazdów oraz o potencjalnym niebezpieczeństwie. Dzięki temu same będą potrafiły unikać wypadków. Pozwoli to wyeliminować błąd ludzki, będący główną przyczyną kolizji drogowych.

Marek Turczyński, Partner w Deloitte, Lider Grupy Motoryzacyjnej

Raport opisuje cztery możliwe scenariusze przyszłości sektora motoryzacyjnego i transportu:

Scenariusz 1: Stopniowa zmiana

Według tego scenariusza własność prywatna pozostanie normą, a konsumenci nadal będą cenić sobie prywatność, elastyczność, bezpieczeństwo i wygodę utożsamianą z posiadaniem samochodu na własność. Co ważne, choć wizja ta zakłada wykorzystanie technologii wspomagających prowadzenie pojazdów, nie wróży ona rychłej dostępności samochodów w pełni kierowanych przez komputery. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,97 dolara (wyliczenia dokonane na podstawie średnich kosztów ponoszonych przez kierowców w USA).

Scenariusz 2: Wspólne korzystanie z samochodów

Wizja ta zakłada stały rozwój zjawiska wspólnego dostępu do samochodów. Zgodnie z nią efekt skali i zaostrzająca się konkurencja przyczynią się do rozwoju usług polegających na możliwości wspólnego korzystania z samochodów na nowych obszarach i w bardziej wyspecjalizowanych segmentach klienta. Scenariusz ten opiera się na założeniu, że pasażerowie będą cenili sobie przede wszystkim możliwość wygodnego przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego, dzieląc się samochodami z innymi podróżnymi. Dzięki temu ominą ich problemy związane z czynnym uczestnictwem w ruchu drogowym i poszukiwaniem miejsc do parkowania. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,63 dolara, czyli obniży się o 1/3 w stosunku do wersji bazowej.

Scenariusz 3: Bezzałogowa rewolucja

Trzecia wizja przyszłości przewiduje, że technologie związane z samokierującymi się samochodami będą realne, bezpieczne, wygodne i oszczędne, jednak nadal powszechne będzie posiadanie samochodu na własność. Do urzeczywistnienia tego scenariusza przyczyni się współpraca pomiędzy naukowcami, organami regulacyjnymi i biznesem. Większość kierowców nadal będzie zwolennikiem posiadania samochodu na własność, a pojedynczy użytkownicy wybiorą samochód niewymagający kierowcy ze względu na jego potencjalne zalety. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,46 dolara, czyli spadnie o ponad 50% w stosunku do wersji bazowej.

Scenariusz 4: Nowa era dostępu do niezależności

Czwarty scenariusz przewiduje przyszłość, w której nastąpi zbieżność trendów autonomicznego i wspólnego korzystania z samochodów. Według tego scenariusza firmy zajmujące się zarządzaniem usługami w dziedzinie poruszania się, będą oferowały szeroki wachlarz takich usług, aby spełniać oczekiwania jak najszerszej grupy klientów w zależności od zasobności ich portfela. Za koordynowanie podróży klienta z jednego miejsca do drugiego odpowiedzialne będą zaawansowane technologie łączności. Intuicyjne interfejsy pozwolą użytkownikom w ciągu kilku minut zamówić samochód w dowolne miejsce i dojechać z punktu A do B szybko, bezpiecznie i niedrogo. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,31 dolara co oznacza spadek o 2/3 w stosunku do bazowej koncepcji.
 

Przeczytaj informację prasową nt. raportu: Świat motoryzacji czeka rewolucja

Motoryzacja: Czynniki transformujące branżę

Dojrzewanie technologii napędowych

Pojazdy elektryczne i napędzane ogniwami paliwowymi charakteryzuje wyższa wydajność energetyczna, niższy poziom emisji spalin, większa różnorodność energetyczna oraz nowe formy.

Lekkie materiały

Mocniejsze i lżejsze materiały obniżają wagę pojazdów bez uszczerbku na poziomie bezpieczeństwa pasażerów.

Dynamiczny rozwój pojazdów połączonych z Internetem

Nowe pojazdy wyposażane są w systemy komunikacji pojazd-Internet (V2I) oraz pojazd-pojazd (V2V) i inne techniki komunikacji, dzięki którym każdy samochód zna dokładną lokalizację wszystkich innych samochodów na drodze.

Zmiany preferencji w zakresie mobilności

Młodsze pokolenia skłaniają się ku modelowi mobilności opartym na opłatach za rzeczywiste wykorzystanie zamiast posiadania samochodu na własność; prawie 50% konsumentów reprezentujących pokolenie Y wykorzystuje aplikację w telefonie do zamawiania transportu i planuje go tak, by mogli wykonywać jednocześnie kilka innych czynności.

Pojawienie się pojazdów autonomicznych

Technologie pojazdów autonomicznych nie należą już do sfery science fiction; pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak staną się codziennością?

 

Zobacz również stronę raportu w języku angielskim

"The future of mobility" PDF w języku angielskim

Spis treści raportu pt."Future of mobility - Przyszłość motoryzacji"

 • Wstęp 
 • Waga branży motoryzacyjnej 
 • Dwie rozbieżne wizje 
 • Cztery scenariusze przyszłości 
 • Ile za przejechaną milę?
 • Przebieg zmian 
 • Przyszłe oblicze szeroko pojętej branży motoryzacyjnej 
 • Wnioski 
 • Przypisy
 • Kontakt 
 • Podziękowania 
"Przyszłość motoryzacji i transportu - The future of mobility" PDF w języku polskim

Motoryzacja i transport - prognozy na przyszłość

Czy ta strona była pomocna?