Global Powers of Retailing 2018

Artykuł

Raport: Global Powers of Retailing 2018

Przełomowe zmiany, wzmocniony handel

Luty 2018 r.

Żyjemy w czasie wielkich przemian branży detalicznej. Technologie umożliwiające stały kontakt z siecią internetową bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wpływają na zmianę zachowań konsumenckich. Nie ulega wątpliwości, że to konsument kontroluje dziś rynek.

Dwudziesta pierwsza edycja raportu Global Powers of Retailing zawiera listę dwustu pięćdziesięciu największych przedstawicieli sektora detalicznego na świecie, przygotowaną na podstawie ogólnodostępnych danych za rok 2016 (rok finansowy zakończony 30 czerwca 2017 r.) oraz omawia ich wyniki z punktu widzenia podsektorów branży i lokalizacji siedzib. Raport prezentuje również globalne prognozy gospodarcze, analizuje sytuację pięćdziesięciu detalistów, którzy rozwijają się najszybciej oraz przybliża sylwetki firm, które znalazły się w zestawieniu po raz pierwszy.   

Motto tegorocznego raportu to "Przełomowe zmiany, wzmocniony handel". Opracowanie zawiera również prezentację najnowszych trendów branżowych. Dwudzieste pierwsze wydanie raportu zawiera również komentarz dotyczący zmian na liście, które odnotowano na przestrzeni ostatnich piętnastu lat.

Global Powers of Retailing Top 250 - lista 250 największych organizacji

Pięć największych firm branży detalicznej utrzymało swe pozycje z zeszłego roku. Oddziaływanie czynników, takich jak wzrost organiczny, przejęcia czy wahania kursowe spowodowało pewne zmiany na pozycjach 6 - 10. Łącznie, pierwsza dziesiątka rankingu wypracowała 30,7 procent przychodów wszystkich firm sprzedaży detalicznej odnotowanych na liście (w porównaniu do wartości 30,4 procent w zeszłym roku).

Firmy zajmujące się sprzedażą dóbr szybkozbywalnych (FMCG) dominują pod względem wielkości (przy średnich przychodach ze sprzedaży rzędu niemal 21,7 mld USD) oraz liczebności (135 firm, co stanowi 54 procent wszystkich organizacji uwzględnionych na liście. Firmy z branży FMCG odpowiadają za dwie trzecie przychodów wszystkich organizacji ujętych w rankingu). 

Przełomowe zmiany, wzmocniony handel

Zasady handlu detalicznego ewoluują w obliczu przełomowych zmian technologicznych. Aby wzmocnić handel, na pewno potrzebne będą innowacje, współpraca, konsolidacja, integracja i automatyzacja, co z pewnością zmieni sposób, w jaki detaliści będą prowadzić swoją działalność, tak w chwili obecnej jak i w przyszłości. W całym sektorze odejście od tradycyjnych modeli prowadzenia działalności wywołało bezprecedensowe zmiany - dziś dla potrzeb lepszej obsługi wymagających klientów potrzeba harmonijnej współpracy kanału internetowego i tradycyjnego.

W raporcie wskazano cztery najważniejsze trendy:

  • Budowanie kompetencji cyfrowych na najwyższym poziomie
  • Powiązanie zakupów stacjonarnych z internetowymi pomaga nadrabiać straty
  • Tworzenie niepowtarzalnych doświadczeń, które spełniają oczekiwania odbiorców
  • Rewitalizacja sprzedaży detalicznej dzięki najnowszym technologiom  
Global Powers of Retailing 2018

Global Powers of Retailing 2018

Czy ta strona była pomocna?