Artykuł

Raport: Kierunki 2014. Made in Poland 

Jaka jest kondycja polskiego przemysłu? 

Druga edycja raportu „Kierunki 2014. Made in Poland” została opracowana przez DNB Bank Polska S.A., we współpracy z Deloitte.

Kluczowym tematem raportu jest sektor przemysłowy, który tworzy w gospodarce najwyższą wartość dodaną, jest obszarem o najbardziej złożonej strukturze i funkcjonuje w najbardziej konkurencyjnym globalnym otoczeniu.

Dla rozwoju sektora przemysłowego kluczowa jest energia, jej dostępność oraz cena. W temacie energii analiza nie ogranicza się wyłącznie do ogólnoświatowej ekspansji gazu łupkowego lecz traktuje energię również szerzej z uwzględnieniem trendów na rynku ropy naftowej (w tym łupkowej), węgla i energii elektrycznej.

Efektywność produkcji: czynniki mikro- i makroekonomiczne

 • Czy Polska znalazła niszę pomiędzy stabilnym, drogim zachodem a tanią i ryzykowną Azją?
 • Czy Polska ma szansę stać się hubem produkcyjnym dla Europy? Czy globalne spowolnienie gospodarcze jest ciągle szansą dla rozwoju produkcji w Polsce?
 • Co stanie się z polską produkcją, kiedy poprawi się globalna koniunktura?
 • Czy Polska przyciągnie jeszcze nowe inwestycje? Jaka jest i będzie dynamika tych inwestycji? Jakie sektory produkcji są/ będą najchętniej offshorowane?
 • Jakie są ograniczenia dla rozwoju produkcji w Polsce (dostępność wykwalifikowanych pracowników, ograniczenia legislacyjne, ograniczone preferencje podatkowe, infrastruktura logistyczna)?
 • Czy ceny głównych surowców są barierą, czy zachętą do inwestowania w Polsce?
 • Jaka jest wydajność produkcyjna w Polsce vs. na świecie - jaka jest wydajność pracowników? Jaka jest efektywność linii produkcyjnych? Jak najlepiej zmierzyć efektywność produkcji w stosunku do poniesionych nakładów inwestycyjnych/ bieżących kosztów produkcji?
 • Czy Europa Środkowo-Wschodnia może być uważana za hub produkcyjny globalny, a nie tylko europejski?

Energia: źródła, surowce, ceny w Polsce i na świecie

 • Jak będą się kształtowały ceny energii w Polsce i na świecie?
 • Jak będą kształtowały się ceny głównych surowców (węgiel, ropa, gaz)?
 • Jakie czynniki będą miały wpływ na ceny energii i surowców?
 • Jak sytuacja w Chinach może wpłynąć na ceny głównych surowców?
 • Jakie zmiany zajdą w prawie energetycznym? Jaki wpływ będą miały te zmiany na polską gospodarkę?
 • Jaki wpływ na gospodarkę będzie miało uwolnienie cen gazu?
 • Jakie są prognozy popytu na energię elektryczną w Polsce? Na ile jesteśmy/ będziemy w stanie zaspokoić popyt z własnej produkcji? Jakie to ma/ będzie miało przełożenie na ceny energii?
   

Zobacz interaktywną prezentację

Raport: Kierunki 2014

Czy ta strona była pomocna?