2016 Global Manufacturing Competitiveness Index

Artykuł

2016 Global Manufacturing Competitiveness Index

Który kraj jest światowym liderem pod względem konkurencyjności przemysłu?

Kwiecień 2016 r.

Deloitte USA oraz Amerykańska Rada ds. Konkurencyjności (Council on Competitiveness) opublikowała trzecią edycję raportu poświęconą konkurencyjności krajów pod względem produkcji przemysłowej.

Publikacja oparta jest na analizie badania przeprowadzonego wśród ponad 500 prezesów i doświadczonych liderów firm produkcyjnych na całym świecie, którzy oceniali konkurencyjność przemysłową 40 krajów. Każdy z respondentów mógł również wskazać własnego kandydata.

W raporcie zawarta jest również prognoza – jak będzie wyglądał ranking w 2020 roku.

Wybrane wnioski płynące z raportu:

  • Chiny są niezmiennie krajem najbardziej konkurencyjnym pod kątem przemysłu na świecie; za cztery lata pozycję lidera mogą przejąć Stany Zjednoczone.
  • Polska w zestawieniu globalnym znalazła się na 15. pozycji, wśród państw europejskich na piątym, a spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej na pierwszym miejscu. Na sto możliwych punktów Polska zdobyła 59,1.
  • Raport wskazuje na mocną pozycję w rankingu krajów Ameryki Północnej (USA, Kanada i Meksyk), a także krajów regionu Azji i Pacyfiku. Z kolei spośród państw europejskich jedynie Niemcy i Wielka Brytania znalazły się w pierwszej dziesiątce.
  • Najważniejszym czynnikiem, decydującym o konkurencyjności w produkcji przemysłowej jest dziś dostęp do wykwalifikowanych i utalentowanych pracowników, który staje się istotniejszy niż koszty zatrudnienia i materiałów.
  • Przewagę konkurencyjną zapewnia również wysoki poziom inwestycji w badania i innowacje.

Publikacja w języku angielskim.
Czy ta strona była pomocna?