Ilustracja do inf prasowej - silnik lotniczy - śruba

Artykuł

Perspektywy dla branży lotniczej i zbrojeniowej na rok 2018

Na ścieżce stabilnego wzrostu i dochodowości

Maj 2018 r.

Po nieco słabszym roku, w 2018 r. można spodziewać się znacznego wzrostu przychodów w światowej branży lotniczej i zbrojeniowej.

Światowa branża lotnicza i obronna umocni się w 2018 roku. Prognozuje się, że wzrost przychodów osiągnie 4,1 procent, czyli dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym (2,1 procent). Poprawa światowego PKB, stabilne ceny surowców i rosnące zainteresowanie lotami pasażerskimi najprawdopodobniej przyspieszą wzrost na rynku lotnictwa cywilnego w 2018 r. W światowym sektorze obronnym również należy oczekiwać wzrostu przychodów w 2018 roku i kolejnych latach na skutek rosnących zagrożeń globalnych i związanych z nimi wyższych nakładów na zbrojenia w najważniejszych krajach w poszczególnych regionach, takich jak Indie, Chiny i Japonia.

Raport przedstawia wyniki branży w 2017 roku i prognozuje wzrost w nadchodzących latach. Prezentuje także wyniki na głównych rynkach sektora omawia trendy, które będą kształtowały te rynki w przyszłości. Przewiduje fuzje i przejęcia w 2018 r., które stanowią podstawę dalszego wzrostu w tym obszarze.

Kluczowe wnioski: 

  • Przewiduje się, że przychody sektora lotnictwa cywilnego wzrosną o 4,8 procent na skutek wysokiego poziomu produkcji, a sprzedaż w branży obronnej będzie rosnąć w rekordowo wysokim tempie 3,6 procent, ponieważ po wieloletnich spadkach amerykański budżet obronny będzie się zwiększał.
  • Szybko rosnące zapotrzebowanie na loty pasażerskie napędza produkcję samolotów pasażerskich i odpowiada za rekordowo wysokie niedopasowanie popytu do podaży w wysokości 14 215 samolotów na koniec 2017 r.

  • W latach 2017-2022 średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) globalnych wydatków na zbrojenia wyniesie około 3,0 procent, co oznacza, że kwota nakładów przekroczy 2 biliony USD w 2022 roku.
  • W 2018 roku znów oczekuje się wielu transakcji fuzji i przejęć w sektorze lotniczym, pod wpływem presji cenowej ze strony producentów samolotów i ich ekspansji na rynku wysokomarżowych usług posprzedażnych. Na skutek tych procesów dostawcy łączą się, by zwiększyć efektywność kosztową i uzyskać korzyści skali.

Poprzednie edycje badania:

Lipiec 2017, Lipiec 2016, Sierpień 2015

Pobierz raport: "Global aerospace and defence outlook 2018" (w języku angielskim)

Według prognoz, globalne wydatki na zbrojenia przekroczą w 2022 roku 2 biliony dolarów

Czy ta strona była pomocna?