Rynek dóbr luksusowych

Artykuł

Rynek dóbr luksusowych 2017

IV edycja rankingu 100 największych na świecie producentów dóbr luksusowych na podstawie osiąganych przychodów

czerwiec 2017

O raporcie „Global Powers of Luxury Goods 2017. The new luxury consumer”

Raport skupia się na czterech szeroko pojmowanych kategoriach dóbr luksusowych:

  •  ekskluzywnej odzieży
  • torebkach i akcesoriach
  • biżuterii i zegarkach
  • kosmetykach i perfumach.

W raporcie nie uwzględnia się luksusowych samochodów, podróży i obsługi turystycznej, łodzi i jachtów, sztuki i kolekcjonerstwa oraz luksusowych win, wódek i koniaków. Rozdział „Nowy konsument dóbr luksusowych” przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie ponad 1.300 konsumentów z jedenastu krajów (Chiny, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, ZEA, Wielka Brytania i USA).

„Global Powers of Luxury Goods 2017. The new luxury consumer”

Kluczowe wnioski z raportu:

  • Czołowa czwórka producentów dóbr luksusowych nie zmieniła się. 
  • Konsumenci jednoznacznie dają do zrozumienia, że przyszłość sektora dóbr luksusowych - to technologia cyfrowa.  Ponad 37% badanych uważa, że związek między dobrami luksusowymi a technologiami cyfrowymi zacieśni się. Cyfrowe kanały dostępu powodują wzrost zapotrzebowania na wysokiej, jakości, spersonalizowane treści, dostępne na dużą skalę.
  • Sprzedaż dóbr luksusowych zwiększa się dzięki wahaniom kursów wymiany walut; w roku obrotowym 2015 sprzedaż stu największych na świecie producentów dóbr luksusowych wzrosła o ponad 3 punkty procentowe.  Wiele międzynarodowych firm działających poza terytorium USA skorzystało na osłabieniu kursów większości walut w porównaniu do dolara amerykańskiego, gdyż dzięki temu wzrosła im sprzedaż. 
  • Pod względem liczby firm produkujących dobra luksusowe prowadzą Włochy, natomiast Francja ma największy udział w sprzedaży.  
  • Pod względem transakcji M&A rynek dóbr luksusowych cechował się wzmożoną aktywnością. W 2016 roku miało miejsce 211 transakcji głównie w sektorze: „Odzież i akcesoria” oraz „Zegarki i biżuteria”, (w Europie zawarto 14 transakcji), tj. o 70 więcej niż w 2015.
Czy ta strona była pomocna?