łańcuch dostaw

Artykuł

Łańcuch dostaw a cyfryzacja

Raport Deloitte oraz stowarzyszenia MHI pt. „The 2017 MHI Annual Industry Report Next-Generation Supply Chains: Digital, On-Demand and Always-On”

Październik 2017 r.

Raport próbuje odpowiedzieć na pytanie czego dokładnie wymaga cyfrowy świat i cyfrowi konsumenci od łańcucha dostaw?

Przykładowe wnioski płynące z ankiety:

  • rewolucję cyfrową wymuszają konsumenci,
  • dla 80 proc. respondentów cyfrowy łańcuch dostaw będzie koniecznością,
  • zdaniem menedżerów największy wpływ na digitalizację i automatyzację łańcucha dostaw będzie miała RPA (Robotics Process Automation), robotyzacja i automatyzacja procesów a także analityka predyktywna i Internet Rzeczy (IoT).

Publikacja opiera się na globalnym badaniu, które zostało przeprowadzone wśród ponad 1 100 menedżerów wysokiego szczebla zarządzających łańcuchem dostaw.

„The 2017 MHI Annual Industry Report Next-Generation Supply Chains: Digital, On-Demand and Always-On”
Czy ta strona była pomocna?