Insights für Investoren: Polen

Artykuł

Insights für Investoren: Polen

Dwujęzyczny newsletter

Niemieckie firmy działające w najróżniejszych branżach od lat należą do najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Newsletter „Insights für Investoren: Polen” oferuje porcję najistotniejszych informacji o zmianach zachodzących na polskim rynku.

W najnowszym wydaniu naszego dwujęzycznego newslettera:

  • Pracownicze Plany Kapitałowe z aprobatą rządu
  • Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną – weszły w życie przepisy wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
  • Konkurs dla dużych przedsiębiorców oraz konsorcjów w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”.
  • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – najnowsze zmiany w projekcie
Wydanie 10/2018
Czy ta strona była pomocna?