Insights für Investoren: Polen

Article

Insights für Investoren: Polen

Dwujęzyczny newsletter

Niemieckie firmy działające w najróżniejszych branżach od lat należą do najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Newsletter „Insights für Investoren: Polen” oferuje porcję najistotniejszych informacji o zmianach zachodzących na polskim rynku.

W najnowszym wydaniu naszego dwujęzycznego newslettera:

  • Czy PPK, mające za zadanie podnieść dochód na emeryturze, okaże się substytutem podwyżek?
  • Kompleksowa ochrona sygnalistów – nadchodzące akty prawne
  • Innovation Box - 5% CIT od dochodów z praw własności intelektualnej
  • Szybka Ścieżka w 2019 – wsparcie B+R
Wydanie 2/2019
Did you find this useful?