Nowe technologie warte obserwowania

Artykuł

Nowe technologie warte obserwowania

Jakie nowe technologie najbardziej interesują przedstawicielu działów marketingu? Które okażą się ważne w dalszej perspektywie.

Wypracowanie równowagi między koniecznością dotrzymania kroku trendom a sensownością inwestycji wymaga od dyrektora ds. marketingu tyleż wiedzy, co talentu. Nie można wprawdzie ignorować trendów, o których wszyscy dyskutują, ale nie można również lekkomyślnie inwestować znaczących kwot w niesprawdzone technologie. Specjaliści od marketingu muszą być jednak zawsze przygotowani na pojawienie się nowych technologii, które mogą dać firmie istotną przewagę nad konkurencją.

Raport: Global Marketing Trends 2023

Pobierz raport

Marketerzy powinni mieć rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzać, czy nowoczesne rozwiązania w jakiś sposób dotyczą klientów firmy, a także zastanowić się, jak mogą one wpłynąć na działalność firmy i całej branży. Z badań wynika, że rosnącym zainteresowaniem cieszą się technologie Web3, jako narzędzia dające wyjątkowe możliwości z punktu widzenia marki.

Webinar: Global Marketing Trends 2023

Zarejestruj się
Wzrost zainteresowania technologiami metaverse

Metaverse - to zbiór technologii oferujących użytkownikom nowe doznania dzięki wykorzystaniu obrazu 3D oraz symulacji na bazie sztucznej inteligencji. Zainteresowanie tymi technologiami gwałtownie rośnie, wiele przedsiębiorstw chce je w niedalekiej przyszłości wykorzystać w celu połączenia świata realnego z wirtualnym. Już teraz w wielu firmach opracowuje się strategie wykorzystania metaverse. Z badania Global Marketing Trends 2023 wynika, że inicjatywy takie podejmuje się nawet w nieoczywistych branżach czy sektorach takich jak energetyka, zasoby naturalne i przemysł czy life science & health care, co dodatkowo dowodzi o jej atrakcyjności (wykres 1).1 Często na wczesnym etapie często brakuje pewności, jak szybko należałoby wejść z nowym produktem, czy rozwiązaniem na rynek. Dlatego też warto ocenić sytuację i wyznaczyć jasne cele w technologii metaverse. Zwłaszcza ci, którym zależy na pozycji lidera w świecie wirtualnym, powinni uwzględnić etap przygotowań do wejścia w pozbawiony granic, realno-wirtualny świat.

Głównym powodem odkładania decyzji o wykorzystaniu metaverse są trudności związane z opracowaniem i wdrożeniem technologii (45% respondentów). Odsetek osób, które uważają, że wdrożenie stanowi poważny problem, jest jeszcze wyższy wśród respondentów z sektora life science & heath care (55%).

Z danych natomiast wynika, że utrudnienia te nie zmniejszają zainteresowania technologią metaverse. Tylko 10% respondentów twierdzi, że nie jest to rzecz odpowiednia dla ich branży. Największy odsetek takich respondentów występuje w sektorze energetyki, zasobów naturalnych i przemysłu, gdzie 24% badanych uznało ją za nieodpowiednią. Podane wartości wskazują jednak, że wkrótce możemy spodziewać się masowego wykorzystania nowej technologii w wielu branżach.

Uczestnicy badania podkreślali również, że nie mają jeszcze jasnego planu jej stosowania. Pozostaje do rozważenia kwestia, którą platformę metaverse należy wdrożyć - zależy to w dużej mierze od preferencji klientów. Niektóre firmy badają dostępne możliwości, inne zaś zastanawiają się nad opracowaniem własnych narzędzi. Claire Tellenbach, menedżer ds. marketingu w firmie H. Moser and Cie (produkującej luksusowe zegarki na rękę) twierdzi na przykład: „Opracowujemy aktualnie własną przestrzeń metaverse dla klientów i prasy. Nosi ona nazwę Moser Lounge. Analizujemy różne pomysły dotyczące prezentacji nowych produktów i konferencji prasowych. Po pandemii, zamiast dużych spotkań przed kamerą, będziemy może w stanie organizować je w metaverse.”2

Inne firmy są świadome wartości technologii metaverse, ale nie działają tak szybko, mają bowiem inne, równie ważne problemy do rozwiązania. Ömer Barbaros Yis, prezes LC Waikiki E-Commerce Business, europejskiej firmy odzieżowej, mówi: „Uważam, że technologia metaverse i inne tego rodzaju doświadczenia, nazwijmy je rzeczywistością wirtualną, wzmocnioną, mieszaną - jakkolwiek, mogą się bardzo przydać również w handlu internetowym, bo umożliwią klientom sprawdzenie towaru przed zakupem.” Dorzuca jednak: „Metaverse nie jest moim najważniejszym celem, ponieważ w czasie, gdy ludziom coraz trudniej płacić za zakupy czy prąd wskutek gwałtownego wzrostu cen, bardziej interesuje ich, czy można sobie pozwolić na taką technologię.”3 Chce więc opracować plan perspektywiczny zakładający wdrażanie nowych technologii w nadchodzących latach.

Firmy z różnych branż zaczynają zastanawiać się nad możliwościami wykorzystania technologii metaverse w strategii marketingowej w perspektywie średnio- i długoterminowej. Z naszych rozmów z dyrektorami ds. marketingu przeprowadzonych w ramach badania Global Martketing Trends 2023 wynika, że w tym roku warto:

Starannie przemyśleć przyjęty plan. Określić cele, jakim ma służyć technologia metaverse i obserwować tych, którzy już z niej korzystają i torują drogę innym na rok 2024 i lata późniejsze. Warto dokładnie przeanalizować potencjalne trudności, w tym kwestie cyberbezpieczeństwa, zaufania, reputacji marki oraz zarządzania uprawnieniami cyfrowymi.

Rozważyć priorytety marki w toku opracowywania strategii wdrożenia. Z naszych danych wynika, że przedsiębiorstwa nadal traktują inwestycje w platformy i narzędzia technologiczne ułatwiające personalizację i podejście klientocentryczne jako największy priorytet, ale ci, którzy nie opracują odpowiedniej strategii wdrożenia technologii metaverse, mogą stracić okazję do zajęcia czołowej pozycji.

Rozpocząć przygotowania do opracowania strategii metaverse. Technologia ta oferuje dyrektorowi marketingu każdej firmy nowe możliwości zwiększenia zaangażowania i uatrakcyjnienia obsługi klientów oraz pozyskiwania nowych źródeł przychodów. Jeżeli specjaliści od marketingu spóźnią się z opracowaniem strategii, w nadchodzących latach firma może być skazana na pogoń za konkurencją.
Technologia blockchain, czyli awans regulacyjny

Choć technologia blockchain stawia dopiero pierwsze kroki w marketingu, presja na ochronę prywatności może przyspieszyć jej wdrażanie. W grupie respondentów, którzy jako najważniejszą kwestię wskazali rozwiązanie problemów regulacyjnych, 35% już wdrożyło blockchain jako element strategii reklamowej - jest to odsetek dużo wyższy niż w grupie pozostałych respondentów (21%) (wykres 2). Dlaczego? Ponieważ blockchain oferuje nowe możliwości ochrony prywatności konsumentów, którym umożliwia kontrolę swoich danych, co ma znaczenie szczególnie w odniesieniu do działalności regulowanej. Technologia ta może się sprawdzić na przykład w sektorze opieki zdrowotnej, można ją bowiem wykorzystać do przechowywania, przekazywania i wykorzystywania danych w komunikacji z pacjentami, bez ujawniania ich osobom trzecim.

Niemniej 41% ankietowanych planuje wykorzystać blockchain w strategii reklamowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponadto blockchain i inne technologie zajmują piąte miejsce w rankingu technologii uznanych za najważniejsze przez dyrektorów ds. marketingu. Dane te dowodzą, że w nadchodzących latach należy oczekiwać znaczącego przesunięcia akcentów w kierunku najnowszych technologii. Jak wskazała nasza rozmówczyni reprezentująca firmę Moser, wdraża ona blockchain, bo dzięki niemu można zaspokoić określone potrzeby charakterystyczne dla rynku zegarków, chodzi mianowicie o możliwość śledzenia i autentykacji produktów w całym okresie użytkowania i zapewnienie kontynuacji obsługi, nawet egzemplarzy starych lub z drugiej ręki.4

Różne branże będą zapewne w różny sposób wykorzystywać omawiane technologie, starannie dobierając je do swoich zasobów i do potrzeb klientów. Z naszego badania wynika, że firmy działające na rynku regulowanym powinny rozważyć możliwości wdrożenia blockchaina już w nadchodzącym roku ze względu na wspomnianą wcześniej ochronę poufności danych. Inne branże mogą natomiast obserwować ich poczynania i stopniowo przygotowywać się do szerszego wdrożenia tej technologii w kolejnych latach. Ci, którzy nie muszą spełniać wymogów regulatorów, będą mogli zyskać zaufanie klientów i zapewnić im bardziej spersonalizowaną, bezpośrednią obsługę.

Document

Digital Transformation Newsletter

Udana transformacja cyfrowa stawia człowieka w centrum zmiany, uzbraja biznes w innowacyjne technologie, a przedsiębiorstwom zapewnia stabilny rozwój.

Zapisz się

Podcast: Człowiek Biznes Technologia by Wiesław Kotecki

O człowieku w świecie biznesu i technologii opowiada Wiesiek Kotecki, partner w Deloitte Digital i lider zespołu CSD.

Odsłuchaj

Przypisy

  1. Badanie 2023 Deloitte Global Marketing Trends przeprowadzone wśród szefów firm w czerwcu 2022 roku. Przypis w tekście
  2. Wywiady przeprowadzone w okresie od lipca do września 2022 roku w ramach badania 2023 Global Marketing Trends. Przypis w tekście
  3. Tamże. Przypis w tekście
  4. Ibidem. Przypis w tekście

Podziękowania
Podziękowania za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału otrzymują Hussein Dajani, Adam Deutsch i Dounia Senawi.
Zdjęcie na okładce: Alexis Werbeck

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?