Artykuł

Raport: 2014 Global Life Sciences Sector Outlook

Obraz rynku ochrony zdrowia

Kwiecień 2014

Starzejące się społeczeństwo, rosnące wydatki na opiekę zdrowotną, a także rozwój rynków wschodzących sprzyjają wzrostowi przychodów w sektorze Life Science. Jednocześnie, firmy farmaceutyczne, aby sprostać konkurencji, muszą stawać się coraz bardziej innowacyjne i dostosować się do wprowadzanych w wielu krajach reform ochrony zdrowia.

Pomimo zwiększonych regulacji, rynkowej presji cenowej oraz skutków reform systemu ochrony zdrowia w wielu krajach, globalny sektor farmaceutyczny jest odporny, elastyczny i angażuje się w działalność B+R, aby efektywnie dostarczać innowacyjne rozwiązania i poprawiać stan zdrowia pacjentów.

Raport Deloitte „2014 Global Life Sciences Sector Outlook. Resilience and Reinvention in a Changing Marketplace”, przedstawia najważniejsze problemy, z którymi borykają się interesariusze sektora ochrony zdrowia, dostarcza również ogólnego obrazu aktywności na wielu rynkach geograficznych oraz podsuwa rozwiązania dla firm, które zmierzają do wzrostu przychodów i udziałów w rynku w 2014 roku i kolejnych latach.


Zobacz prezentację na SlideShare.

Pobierz raport "2014 Global Life Sciences Sector Outlook"
Czy ta strona była pomocna?