Zakaz nadmiernej koncentracji

Analizy

Prawo farmaceutyczne: Przymusowa restrukturyzacja dla sieci aptek?

Niekorzystna interpretacja przepisów o zakazie koncentracji ponad limit 1%

Alert prawny: Farmacja i zdrowie 1/2016

Sieci aptek czeka przymusowa restrukturyzacja? Ministerstwo Zdrowia potwierdza niekorzystną interpretację przepisów o limicie 1% aptek w województwie.

Niekorzystna interpretacja prawa farmaceutycznego w sprawie limitu 1%

Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, potwierdza niekorzystną dla sieci aptek interpretację przepisów Prawa farmaceutycznego mówiących o zakazie nadmiernej koncentracji. W kontekście głośnego ostatnio wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oznaczać to może konieczność rozważenia restrukturyzacji bądź zmian organizacyjnych w ramach sieci.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z posłów, wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda potwierdził, że w przypadku, gdy przekroczenie limitu 1% udziału w wojewódzkim rynku aptecznym następuje w trakcie prowadzenia działalności, organy inspekcji farmaceutycznej uprawnione są do cofania zezwoleń na prowadzenie aptek. W opinii Ministerstwa Zdrowia, podstawą takich kroków miałby być art. 37ap ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Ofensywa organów nadzoru farmaceutycznego

Wypowiedź ministra Łandy wpisuje się w zapoczątkowaną ostatnio ofensywę organów nadzoru farmaceutycznego wymierzoną w problem koncentracji rynku aptecznego w województwach. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informacje o wzmożonych kontrolach podmiotów prowadzących apteki zmierzające do zweryfikowania ich udziału w wojewódzkim rynku aptecznym. Niekorzystny wynik kontroli może obecnie stanowić problem znacznie większy, niż mogłoby się to dotychczas wydawać.

Mimo rozbieżności interpretacyjnych widocznych w szczególności między przedstawicielami samych sieci, a przedstawicielami izb aptekarskich, w ostatnim czasie wydaje się przeważać niekorzystne dla aptek sieciowych stanowisko. W tym kontekście szczególną uwagę zwrócić trzeba na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2015 r. (VI SA/Wa 399/15). Niejako przy okazji rozstrzygania sporu toczącego się na zupełnie innej płaszczyźnie, warszawski sąd uznał, że w przypadku przekroczenia limitu 1% udziału w wojewódzkim rynku aptecznym, przepisy Prawa farmaceutycznego uprawniają nie tylko do odmowy wydania nowego pozwolenia, lecz umożliwiają także cofanie zezwoleń już obowiązujących. Za taką interpretacją przemawiać miałoby nie tyle jego literalne brzmienie, lecz cel przyświecający ustawodawcy. Należy się spodziewać, że niebawem zagadnieniu przyjrzy się Naczelny Sąd Administracyjny.

Krążące nad sieciami aptecznymi widmo cofania „nadliczbowych” pozwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych powinno skłonić do refleksji nad strategią postępowania na wypadek kontroli. Cofnięcie pozwolenia odbywa się w formie decyzji administracyjnej i służy od niego odwołanie, łącznie ze skargą do sądu administracyjnego. Jednakże kształtująca się w ostatnich miesiącach niekorzystna linia interpretacyjna, skłaniająca do raczej pesymistycznych prognoz, powinna być przyczynkiem do refleksji, czy nie należy rozważyć zmian struktury organizacyjnej sieci.

Subskrybuj "Alerty prawne: Farmacja i zdrowie"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych: Farmacja i zdrowie Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?