suplementy diety

Analizy

Rewolucja na rynku suplementów diety

Zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Alert prawny: Farmacja i zdrowie 1/2017

22 czerwca w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym omawiany był nowy projekt zmian do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Rynek suplementów diety rozwija się w dynamicznym tempie. Jak wynika z badań firmy PMR w latach 2017–2020 polski rynek będzie rósł rocznie o blisko 8 proc. a jego wartość ma przekroczyć 5 mld zł. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Rolnictwa prowadzonych jest wiele prac, które mają na nowo ukształtować ramy regulacyjne tego sektora. Chodzi m.in. o wprowadzenie zakazu reklamy suplementów diety wykorzystujących wizerunek lub rekomendacje rzeczywistego czy też fikcyjnego lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, położnej lub rzeczywistej albo fikcyjnej osoby posiadającej wykształcenie medyczne. Rozważane jest również wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w kontekście prezentacji suplementów diety tak, by reklamy nie nawiązywały do właściwości leczniczych produktów a także zwiększenie kar pieniężnych za nieprawidłowe oznakowanie produktów. Pojawia się też wątek uregulowania kwestii dotyczących marek parasolowych czy ograniczenia w sprzedaży aptecznej asortymentu suplementów diety wybranych produktów. Projekt przewiduje też zwiększenie nadzoru nad rynkiem i rozszerzenie w tym zakresie kompetencji Głównego Inspektora Sanitarnego. Miałby on możliwość bezpośredniego wydawania decyzji. W kwestii walki z nieuczciwą reklamą mógłby go wesprzeć także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Producentów i dystrybutorów suplementów dotknie też ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która zacznie obwiązywać już 12 lipca. Ustawa będzie miała zastosowanie do wszystkich relacji handlowych w zakresie obrotu produktami rolnymi i spożywczymi, w tym także suplementami diety. Głównym celem Ustawy jest ochrona drobnych producentów i dostawców produktów rolnych i spożywczych przed nieuczciwymi praktykami silnych ekonomicznie, skonsolidowanych podmiotów z sektora dystrybucji oraz przetwórstwa. Zdecydowana większość umów zawieranych przez podmioty z sektora FMCG (jak też z sektora drogeryjnego, w zakresie w jakim umowy te dotyczą produktów spożywczych, w tym suplementów diety) będzie mogła być oceniana z punktu widzenia zgodności z Ustawą.

Obecnie inicjatywę w zakresie uregulowania suplementów diety przejął parlamentarny zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego pod przewodnictwem posła Waldemara Budy. Zgodnie z zapowiedziami, nowy projekt zmian ma być gotowy do jesieni.  22 czerwca Ministerstwo Zdrowia zorganizowało spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami środowiska branżowego oraz zainteresowanymi instytucjami publicznymi, na którym omawiany był nowy projekt zmian do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wśród nowych propozycji na szczególną uwagę zasługuje pomysł usprawnienia procedury notyfikacji suplementów diety. Zgodnie z zamysłem Ministerstwa, proces notyfikacji w systemie elektronicznym miałby kończyć się nadaniem numeru identyfikacyjnego, będącego gwarancją zgłoszenia produktu do GIS. Proces notyfikacji miałby zostać w większym stopniu zautomatyzowany, co pozwoliłoby także na odciążenie GIS w bieżącej obsłudze zgłoszeń.

Ministerstwo podjęło także temat kilku największych praktycznych „bolączek” związanych z procedurą notyfikacji tj. doprecyzowanie podmiotów odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia do GIS (obecnie w tym zakresie problem pojawia się w sytuacji dystrybutorów zajmujących się dalszą odsprzedażą suplementów) oraz uregulowanie trybu i zakresu procedury zgłaszania korekt do złożonego powiadomienia (obecnie ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie przewiduje żadnych regulacji a praktyka rynkowa często owocuje dodatkowym chaosem w obecnym rejestrze).

Poprzedni projekt nowelizacji, przewidywał szereg dość radyklanych rozwiązań w zakresie znakowania suplementów (m.in. obowiązek dodatkowej informacji „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełniane normalnej diety”, która miała się pojawiać w głównym polu widzenia i być wyróżniona niebieskim paskiem o szerokości 1 mm). Wydaje się, że taka regulacja nie utrzyma się w nowym projekcie.

Na spotkaniu dyskutowana były także sankcje pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu prezentacji i reklamy suplementów diety. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, planowana kara ma być z pewnością dotkliwa i nieuchronna, ale póki co nie została jeszcze podjęta decyzja co do jej konkretnego wymiaru.

Kontakt

DR AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA

Wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego. Doradza przedsiębiorstwom branży spożywczej we wszystkich aspektach prawa żywnościowego. Doktor nauk prawnych - stopień uzyskany na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy) na Wydziale Prawa, na kierunku krajowe i wspólnotowe prawo rolne, nostryfikowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada prawo żywnościowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (wcześniej – w latach 2008-2010 r. -pracownik Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

DR KATARZYNA KARASIEWICZ

Katarzyna Karasiewicz jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w prawie konkurencji, prawie konsumenckim, prawie pomocy publicznej oraz zamówieniach publicznych. Doradza przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora e-commerce oraz z sektorów regulowanych, w tym firmom energetycznym i transportowym. Pracowała także dla czołowych przedsiębiorców z branż: FMCG, AGD, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz dla sektora bankowego.

Jest doświadczonym procesualistą: reprezentowała klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Komisją, w sprawach z szeroko rozumianego prawa ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego, a także przed KIO i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych. 

BARTOSZ MICHALSKI

Bartosz kieruje Zespołem Farmaceutycznym i Ochrony Zdrowia świadcząc kompleksowe usługi prawne polskim i międzynarodowym firmom farmaceutycznym doradzając m.in w zakresie kwestii regulacyjnych, reklamy, badań klinicznych, refundacji i dystrybucji. Bartosz doświadczenie zdobywał w firmie farmaceutycznej jak i w międzynarodowych kancelariach prawnych, specjalizując się w prawie farmaceutycznym i prawie ochrony zdrowia. Uczestniczy też w transakcjach M&A dot. sektora farmaceutycznego i medycznego.

Czy ta strona była pomocna?