Cudzoziemcy i ich pracodawcy mają jeszcze tylko 2 tygodnie na weryfikację dokumentów

Artykuł

Cudzoziemcy i ich pracodawcy mają jeszcze tylko 2 tygodnie na weryfikację dokumentów

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego

Strefa Pracodawcy 25/2023 | 12 lipca 2023 r.

Zgodnie z zapowiedziami, z dniem 1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Dla cudzoziemców oraz zatrudniających ich pracodawców oznacza to konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na status dokumentów potwierdzających legalności pobytu i zatrudnienia. Warto dodać, że prawo pobytu i pracy obywateli Ukrainy przebywających w Polsce jest nadal chronione do dnia 4 marca 2024 r. na podstawie przepisów tzw. Specustawy ukraińskiej.

Tak zwane „przepisy covidowe” przedłużały automatycznie m.in. ważność zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt i kart pobytu, a także wiz i oświadczeń o powierzeniu pracy, których termin ważności upływał przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wspomniana regulacja umożliwiała również składanie wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń pobytowych w przedłużonym terminie, jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt wypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W związku z zakończeniem obowiązywania tych przepisów, po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy umożlwiające legalizację pobytu.
 

Działania jakie powinien podjąć pracodawca

Z punktu widzenia pracodawcy najistotniejsze znacznie ma sprawdzenie terminów ważności dokumentów potwierdzających prawo pobytu i pracy w Polsce. Czasu na przeprowadzenie takiego wewnętrznego audytu i podjęcie koniecznych działań nie pozostaje wiele, ponieważ czas na złożenie odpowiednich wniosków upływa 31 lipca br. Po tym terminie cudzoziemcy i pracodawcy, którzy nie zadbają o przedłużenie prawa do dalszego pobytu i pracy swoich pracowników będą narażeni na negatywne konsekwencje.

Nadchodzą zmiany w statusie prawnym cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy)

Strefa Pracodawcy 17/2023 | 18 maja 2023 r.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?