Jak prawidłowo pod kątem PIT rozliczyć wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia?

Artykuł

Jak prawidłowo pod kątem PIT rozliczyć wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia?

Strefa Pracodawcy 14/2024 | 19 czerwca 2024 r.

Pracodawcy często wypłacają wynagrodzenia lub inne elementy płacowe już po ustaniu zatrudnia. W 2023 roku zostały wprowadzone zmiany w naliczeniach przychodów uzyskanych po zakończeniu stosunku prawnego między pracownikiem a pracodawcą.

Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik składa pracodawcy/płatnikowi PIT na piśmie oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na wysokości odprowadzonego podatku do urzędu skarbowego. W trakcie zatrudnienia pracodawca, który jest płatnikiem podatku, ma obowiązek uwzględnienia wszystkich oświadczeń swoich pracowników. Pracownik jest zobowiązany do zmiany lub wycofania oświadczeń w momencie, gdy nastąpi zmiana jego sytuacji jako podatnika.

 

Wypłaty po ustaniu zatrudnienia – wnioski i oświadczenia podatkowe pracownika

Od tych ogólnych opisanych powyżej zasad jest wyjątek dotyczący wypłat po ustaniu zatrudnienia. Mianowicie, po zmianach, które weszły w życie w 2023 roku płatnik co do zasady nie ma możliwości uwzględniania większości wniosków i oświadczeń złożonych dla celów podatkowych swojego byłego pracownika.

Dotyczy to zarówno premii lub nagród, jak i wynagrodzeń za pracę wypłaconych po ustaniu stosunku prawnego. Zatem, następujące, często uwzględniane na listach płac, oświadczenia nie powinny być w takich przypadkach stosowane:

  • oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek,
  • oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu,
  • oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub z dzieckiem.

Niestety od tego wyjątku jest również wyjątek, który jednak nakazuje płatnikowi PIT wrócić do pierwotnych, opisanych na początku artykułu zasad i stosować niektóre z oświadczeń złożonych przez byłego pracownika. Obejmuje on następujące oświadczenia:

  • wniosek o obliczanie zaliczki na podatek bez zastosowania tzw. ulgi dla młodych,
  • wniosek o niestosowanie kosztów autorskich,
  • wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu.

Ponadto, zamiast stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, jeśli były one na wniosek pracownika stosowane, płatnik uwzględni podstawowe koszty w wysokości 250 zł., chyba że był złożony wniosek o ich niestosowanie.

Poniżej znajdują się przykłady z porównaniem wyliczenia wynagrodzeń wypłaconych w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia.

Pracownik był zatrudniony do 31 marca 2024 r., premia w kwocie 8000 zł została wypłacona w dniu 25 kwietnia 2024 r. W trakcie zatrudnienia pracownik złożył oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu oraz stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.

Pracownik był zatrudniony do 30 października 2023 r. W trakcie zatrudnienia uzyskał łączny przychód w kwocie 150 000 zł. Pracownik, w trakcie zatrudnienia, złożył wniosek o wspólne opodatkowanie wraz z żoną, wniosek o stosowaniu kwoty obniżającej podatek oraz o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu.

Warto przy tej okazji mieć na uwadze, że według stanowiska resortu finansów nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik złożył nowe oświadczenia płatnikowi, które mogą zostać wykorzystane do rozliczenia zaliczki podatku po ustaniu zatrudnienia. Opinia Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2023 (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.2.MN) potwierdza taką możliwość.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowej kalkulacji list płac zapraszamy do kontaktu.

 

Współautorka:
Kinga Kaczmarczyk, supervisor w zespole Business Process Solution

Czy ta strona była pomocna?