Nowe ramy regulacyjne dla usług płatniczych i otwartych finansów

Artykuł

Nowe ramy regulacyjne dla usług płatniczych i otwartych finansów

Regulacje prawne

Na nowoprojektowane ramy regulacyjne składa się łącznie pięć aktów prawnych:

  • dyrektywa PSD3 – dyrektywy w sprawie usług płatniczych i usług pieniądza elektronicznego
  • rozporządzenie PSR – rozporządzenia w sprawie usług płatniczych
  • rozporządzenie FIDA – rozporządzenia w sprawie ram dostępu do danych finansowych (Financial Data Access Framework)
  • pakiet Digital Euro – dwa rozporządzenia w sprawie ustanowienia cyfrowego euro (Digital Euro) oraz w sprawie świadczenia usług cyfrowego euro przez dostawców spoza strefy euro.

Dodatkowo projektowane ramy prawne dopuszczają przyjmowanie przez Komisję Europejską aktów delegowanych (RTS) i wykonawczych (ITS), które uzupełnią projektowane rozporządzenia i dyrektywę.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?