Doświadczenie Deloitte w obsłudze sektora usług płatniczych

Usługi

Doświadczenie Deloitte w obsłudze sektora usług płatniczych

Doświadczenie

Zespół Deloitte Legal wspiera największe banki, agentów rozliczeniowych i operatorów infrastruktury rynku usług płatniczych w Polsce.

 • prowadzimy audyty prawne bieżącej działalności oraz dokumentacji banków i dostawców niebankowych
 • doradzamy w zakresie projektowania i zapewnienia zgodności z przepisami usług otwartej bankowości
 • wspieramy klientów w postępowaniach przed KNF i UOKIK (w tym w postępowaniach dotyczących nieautoryzowanych usług płatniczych)
 • pomagamy przy projektowaniu mechanizmów silnego uwierzytelniania klienta (SCA) oraz weryfikujemy zgodność regulacyjną wprowadzonych rozwiązań
 • wspieramy procesy reorganizacji instytucji płatniczych w ramach grup kapitałowych
 • doradzamy bankom i dostawcom usług płatniczych w procesach KYC i AML, a także przy tworzeniu i zmianach dokumentacji wewnętrznej (polityki, procedury, regulaminy, itp.)
 • wspieramy w projektowaniu ścieżek klienta i zdalnego onboardingu
 • pomagamy w procesach projektowania produktów oraz przy łączeniu usług płatniczych z innymi usługami (np. kredytem konsumenckim)
 • wspieramy podmioty sektora płatniczego w ekspansji zagranicznej, zarówno do innych państw UE lub państw trzecich, jak również do Polski z rynków zagranicznych (na zasadzie działalności transgranicznej, otwarcia oddziału lub uzyskania licencji)
 • opracowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy outsourcingowe oraz umowy o współpracy między dostawcami w zakresie wspólnych projektów i łańcuchowego świadczenia usług płatniczych
 • doradzamy największym operatorom infrastruktury rynku płatniczego w Polsce
 • promujemy tematykę usług płatniczych i otwartej bankowości, uczestnicząc w licznych konferencjach i wydarzeniach branżowych oraz publikując Biuletyn prawny dla branży finansowej oraz Blog Prawo Nowych Technologii.

Kontakt:

Mateusz Ordyk

Mateusz Ordyk

Radca prawny, Local Partner, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Mateusz jest radcą prawnym i Partnerem w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Jest także certyfikowanym compliance oficerem. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych ... Więcej

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Adwokat, Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Michał jest adwokatem, Managing Associate w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych, firm technologicznyc... Więcej

Marta Merta

Marta Merta

Radca prawny, Senior Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Marta jest radcą prawnym i Senior Associate w zespole Doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech w kancelarii Deloitte Legal. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców P... Więcej