green grey circles

Usługi

Legal Managed Services

Experience the future of law, today

Wiele działów prawnych zmaga się z utrzymaniem równowagi między codziennymi obowiązkami a angażowaniem się w kluczowe inicjatywy. W Deloitte Legal wykorzystujemy nasz globalny zasięg oraz doświadczenie w zakresie usług doradczych, technologii oraz alternatywnych rozwiązań, aby umożliwić naszym klientom osiągnięcie szeregu kluczowych celów: skutecznej realizacji usług o szerokim zakresie, przejrzystości i przewidywalności wydatków na obsługę prawną, skuteczniejszego zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności i odpowiedniego nadzoru.

Nasze usługi obejmują

 • Przegląd prawny dokumentów korporacyjnych
 • Roczny raport zgodności (tzw. health check)
 • Zarządzanie dokumentami i zmiana danych korporacyjnych
 • Weryfikacja struktur zarządzania, dokumentacji organów spółek
 • Zmiany korporacyjne, zmiany w organach spółek
 • Analiza potencjału i wdrożenie uproszczeń, co do formy prawnej prowadzenia biznesu
 • Bieżąca obsługa korporacyjna 


Szybko zmieniające się otoczenie wymaga podjęcia działań

Wobec zaistniałych okoliczności wiele globalnych firm prowadzących działalność na kilku rynkach stanęło w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem kwestami prawno-organizacyjnymi i obszarem zgodności z wymogami prawnymi.

Zapewnienie zgodności z pojawiającymi się nowymi wymogami ma również wpływ na funkcjonowanie działów prawnych. Aby dostosować się do tych wymagań wiele międzynarodowych organizacji poszerza swoje kompetencje o nowe umiejętności, wprowadza technologię i nowe modele operacyjne.

Legal Entity Management

Legal Entity Management - What is involved

Pozostałe usługi w ramach modelu Managed Services obejmują:

 • Zarządzanie cyklem życia umowy
 • Przegląd i zarządzanie dokumentacją prawną
 • Zarządzanie projektami prawnymi
 • Wsparcie w zakresie delegowania prawników do pracy w działach prawnych spółek
 • Identyfikacja zagadnień regulacyjnych
 • Wszelkie outsourcowane na zewnątrz organizacji/spółki usługi prawne

Kontakt

Zbigniew Korba

Zbigniew Korba

Radca prawny, Partner, Deloitte Legal

Zbigniew posiada rozległe doświadczenie w transakcjach finansowych, w których reprezentował instytucje finansowe, międzynarodowe korporacje oraz inwestorów prywatnych, polskich i zagranicznych. Doradz... Więcej

Robert Pasternak

Robert Pasternak

Radca prawny, Partner, Deloitte Legal

Robert Pasternak jest radcą prawnym i jednym z Partnerów Zarządzających w Deloitte Legal. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, M&A, wybranych zagadnieniach związanych z prawem publicznym, postępow... Więcej

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.