Usługi

Prawo ochrony środowiska

Obsługa prawna w zakresie prawa ochrony środowiska

Nasz zespół posiada doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa dotyczącego przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności w zakresie badania poprawności realizacji obowiązków wynikających z przepisów szeroko pojętego prawa ochrony środowiska w ramach projektów due diligence.

Przepisy prawa ochrony środowiska mają znaczenie dla prawie wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości jak i sektora, w którym działają, a dla niektórych przedsiębiorstw prawidłowa realizacja obowiązków w sferze prawa ochrony środowiska jest wręcz warunkiem działania. Naruszenia przepisów prawa ochrony środowiska mogą kreować ryzyka ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej, administracyjnej lub karnej zarówno przez przedsiębiorców jak i ich kadrę kierowniczą. Interpretacja często skomplikowanych przepisów prawa ochrony środowiska wymaga doradców o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.

Dysponujemy prawnikami posiadającymi doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa dotyczącego przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności w zakresie badania poprawności realizacji obowiązków wynikających z przepisów szeroko pojętego prawa ochrony środowiska w ramach projektów due diligence, w tym w zakresie emisji gazów i pyłów, gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi) czy gospodarki wodno-ściekowej. Badania tego rodzaju dotyczyły przedsiębiorstw działających m.in. w sektorach: wytwórczym, wydobywczym, telekomunikacyjnym oraz spożywczym. Doświadczenie naszych prawników obejmuje również doradztwo w zakresie strukturyzowania transakcji z uwzględnieniem przepisów prawa ochrony środowiska, bieżące doradztwo dotyczące realizacji przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, przygotowanie opinii prawnych na temat zagadnień prawa ochrony środowiska oraz wsparcie przedsiębiorców w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych udzielanych na podstawie przepisami prawa ochrony środowiska.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Kancelaria Deloitte Legal oferuje usługi doradztwa w zakresie prawa ochrony środowiska.

Nasze usługi obejmują w szczególności:
  • Badania due diligence obejmujące zagadnienia prawa ochrony środowiska
  • Doradztwo prawne w zakresie aspektów prawa ochrony środowiska w procesach restrukturyzacyjnych, inwestycyjnych i transakcyjnych
  • Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących praw lub obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, np. umów dotyczących gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej
  • Wsparcie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych udzielanych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska
  • Reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska czy też dotyczących praw i obowiązków w zakresie prawa ochrony środowiska przed organami administracji i sądami
  • Tworzenie analiz i opinii prawnych dotyczących prawa ochrony środowiska.