Europa w obliczu  kryzysu energetycznego. Czy już czas na kolejną interwencję lub reorganizację rynku?

Artykuł

Europa w obliczu kryzysu energetycznego. Czy już czas na kolejną interwencję lub reorganizację rynku?

Raport Deloitte poświęcony analizie rozwiązań mitygujących fluktuację cen energii.

Czerwiec 2023

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej. Sytuacja ta, wywołana bezprecedensową inflacją cen gazu ziemnego, poważnie wpłynęła na infrastrukturę publiczną, odbiorców przemysłowych i prywatnych, skłaniając decydentów do dyskusji na temat zmiany zasad funkcjonowania europejskich rynków energii elektrycznej. W najnowszym raporcie energetycznym analizujemy przyczyny i skutki, a także zakres opcji będących odpowiedzią na kryzys energetyczny w Europie oraz w Polsce.

W ostatnich miesiącach pierwszoplanową rolę odegrały działania oraz środki krótkoterminowe, takie jak redukcja popytu i redystrybucja nadmiernych zysków. Nie należy jednak lekceważyć perspektywy długoterminowej, ponieważ interwencje zwiększają ryzyko powstania nieefektywności rynku. Wśród priorytetów strategicznych, które zapewnią długoterminową rentowność są dodatkowe inwestycje w sieci energetyczne oraz OZE.

W raporcie „Europa w obliczu kryzysu energetycznego. Czy już czas na kolejną interwencję lub reorganizację rynku?” omówiono bardziej szczegółowo potencjalne opcje dla przedsiębiorstw, które są odpowiedzią na skutki kryzysu energetycznego. W Europie zachodniej jest to na przykład rozwój magazynów energii (elektrowni szczytowo-pompowych) lub regulowane zachęty do zawierania umów zakupu energii typu cPPA, które pomagają ustalić korytarz cenowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat europejskiego kryzysu elektroenergetycznego, pobierz kompleksowy raport Deloitte.

Raport

Europa w obliczu kryzysu energetycznego. Czy już czas na kolejną interwencję lub reorganizację rynku?

Raport Deloitte poświęcony analizie rozwiązań mitygujących fluktuację cen energii.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?