Rozporządzenie REMIT

Analizy

Przewodnik po REMIT

Obowiązki uczestników rynku wynikające z rozporządzenia REMIT i prawa energetycznego

Marzec 2016 r.

„Nie ma sprawnie działającego rynku bez szerokiego dostępu do informacji. Ta sama zasada dotyczy także uczestników rynku energii. Jasne reguły udostępniania kluczowych informacji służą wszystkim i pozwalają budować efektywny mechanizm rynkowy. Przez ostatnie lata zrobiliśmy w Polsce ogromne postępy w zakresie poprawy przejrzystości handlu energią elektryczną i gazem. Powszechne i pewne stosowanie standardów znanych chociażby z krajów nordyckich wymaga jednak zakorzenienia w kulturze korporacyjnej oraz – być może przede wszystkim – szerokiej wiedzy o nich. Mam nadzieję, że oddawany w Państwa ręce swoisty przewodnik po rozporządzeniu REMIT dostarczy Państwu wiedzy, ale będą go Państwo czytać także w przekonaniu, że tworzą nowe standardy w polskiej energetyce, na których skorzystają wszyscy uczestnicy rynku.” – Bartłomiej Derski, wydawca portalu wysokienapiecie.pl

Co najmniej od późnych lat osiemdziesiątych XX wieku na szczeblu wspólnotowym podejmowane są działania zmierzające do tego, aby rynki energii elektrycznej oraz gazu ziemnego były rynkami konkurencyjnymi. Kilka dekad tych działań przyniosło efekty w postaci transformacji tych rynków, będących tradycyjną domeną zintegrowanych państwowych monopolistów. Obecnie w dużym zakresie rynkami tymi rządzą już mechanizmy konkurencyjne, a proces transformacji nadal postępuje.

Katalizatorem wspomnianych transformacji są regulacje wspólnotowe. Jak dotychczas uchwalonych zostało wiele regulacji dążących do promowania konkurencji na rynkach energii. Jednymi z nich jest rozporządzenie REMIT.

Część obowiązków wynikających z REMIT wiąże uczestników rynku już od kilku lat. Jednocześnie problematyka REMIT nabiera obecnie szczególnej aktualności – po pierwsze dlatego, iż 7 października 2015 r. weszły w życie szczegółowe obowiązki raportowania wynikające z rozporządzenia REMIT, a kolejne wejdą w życie 7 kwietnia 2016 r., a po drugie dlatego, iż w ostatnim czasie weszła w życie nowelizacja prawa energetycznego, która wprowadziła dotkliwe sankcje za naruszenie obowiązków z tytułu REMIT oraz daleko idące uprawnienia kontrolne po stronie Prezesa URE.

Jak wynika z praktyki funkcjonowania rozporządzenia REMIT w krajach UE, zagrożenie sankcjami nie jest tylko teoretyczne. W 2015 r. na hiszpańską spółkę została nałożona kara w wysokości 25 milionów euro za manipulację na rynku energii. Natomiast w Estonii ukarany został podmiot, który nie dopełnił obowiązku podania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej.

Rozporządzenie REMIT - Przewodnik

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez osoby, które w praktyce zajmują się implementacją REMIT. Jego celem jest, aby syntetycznie przedstawić podstawowe uwarunkowania regulacyjne, które wynikają z REMIT i które powinny być uwzględniane przez uczestników rynku.

W przewodniku znajdą Państwo:

  • Wyliczenie obowiązków wynikających z REMIT, a także ryzyka związane z naruszaniem tych obowiązków.
  • Zagadnienia związane z raportowaniem transakcji oraz danych fundamentalnych.
  • Informacje nt. obowiązku publikacji informacji wewnętrznych i zakaz wykorzystywania tych informacji.
  • Omówienie zakazu manipulacji na rynku.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w przygotowanym opracowaniu ułatwią Państwu implementację wymogów rozporządzenia REMIT w Państwa przedsiębiorstwie.

Czy ta strona była pomocna?