Artykuł

Raport: Water Tight 2.0. The top trends in the global water sector

Globalne trendy w branży wodnej i wodociągowo-kanalizacyjnej

Lipiec 2016

W 2030 roku różnica pomiędzy popytem, a podażą zasobów wody na świecie może sięgnąć aż nawet 40 proc. Już w tej chwili, w związku ze zmianami demograficznymi i ociepleniem klimatu, wiele regionów boryka się z niedoborami wody. Jednym ze sposobów zapobiegania temu jest profesjonalizacja firm zajmujących się dostarczaniem i uzdatnianiem wody oraz większa ich koncentracja na potrzebach klienta.

Raport dostępny w języku angielskim
Czy ta strona była pomocna?