OZE, zielona energia, energia odnawialna, energetyka, MŚP

Artykuł

Firmy z sektora MŚP - kolejni potencjalni klienci w obszarze energii odnawialnej

Sierpień 2018

Na całym świecie rola liderów w dziedzinie wykorzystywania energii odnawialnej przypada dużym korporacjom. Nie znaczy to, że mniejsze firmy nie mogą stać się jej kolejnymi konsumentami.

Popyt i polityka: dwa czynniki napędzające wzrost

Duże międzynarodowe firmy robią to, co od lat próbują zrobić politycy: popularyzują wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych.

Niemal połowa firm z rankingu Fortune 500 uwzględnia w swoich planach zrównoważony rozwój lub energię odnawialną (albo obie kwestie).1 W USA użytkownicy końcowi kupują więcej energii słonecznej i wiatrowej niż elektrownie, nie licząc tego, co generują we własnym zakresie.2 Dla wielu z nich wykorzystanie energii odnawialnej oznacza dobry sposób na połączenie korzyści ekonomicznych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, a do tego jeszcze pozytywnie wpływa na postrzeganie marki.

Teraz do działania włączyły się również firmy małe (przychody globalne do 100 mln USD) i średnie (przychody globalne od 100 mln do 500 mln USD).

Jak wynika z raportu Deloitte Resources 2017 Study oraz z innych badań, wiele z nich już poszukuje możliwości inwestowania w energię wiatrową, słoneczną, w magazynowanie energii, mikrosieci oraz inne zaawansowane technologie odnawialne i wygląda na to, że zamierzają zintensyfikować te wysiłki w najbliższej przyszłości. Oznacza to nowe możliwości dla firm produkujących i dostarczających energię odnawialną, wymaga jednak zastosowania odmiennego podejścia niż w przypadku dużych korporacji.

1 2016 Corporate Advanced Energy Commitments, Advanced Energy Economy, December 2016.
2 Frank Swigonski, Corporate Procurement of Renewable Energy Gets Creative, Advanced Energy Perspectives, Advanced Energy Economy, April 18, 2017, http://blog.aee.net/corporate-procurement-of-renewable-energy-gets-creative, accessed July 19, 2017.

Raport “Corporate procurement rivals policy in driving growth of renewable energy” dostępny po rejestracji. 

Zarejestruj się

W ślad za największymi, ale bez naśladownictwa

Jak wykazano szczegółowo w raporcie Deloitte, mniejsza wielkość firmy oznacza odmienne priorytety i zasoby. Ci klienci mogą potrzebować innych struktur i warunków umów zakupu energii elektrycznej. Dla nich wynik finansowy może być ważniejszy od kwestii wizerunkowych i mogą być bardziej skłonni do działania, jeżeli sektor energetyczny uprości dostęp do źródeł energii odnawialnej.
Dążenie do spełnienia surowych warunków ograniczających emisję dwutlenku węgla i aktualne ograniczenia zakupu, zmuszają ich do rozważania bardziej kreatywnych strategii zaopatrzenia w energię.

Eliminacja ograniczeń

Niektórzy dystrybutorzy, świadomi wzrostu zainteresowania, opracowują bardziej elastyczne systemy zaopatrzenia w energię odnawialną, które oferują takim firmom. Stosują takie rozwiązania, jak „zielone taryfy”, umożliwiające negocjowanie stawek opłat, programy „zielonej energii”, które dopuszczają na rynek wykluczone uprzednio lokalne źródła energii odnawialnej, a także kredyty na zakup energii odnawialnej, które umożliwiają kupującym finansowanie konsumpcji energii ze źródeł odnawialnych, nawet jeżeli nie mogą kupić jej bezpośrednio.

Frontem do klienta: czy sprzedający mogą zaoferować kupującym atrakcyjne warunki?

Aby w pełni wykorzystać potencjał tego rynku, zakłady energetyczne i deweloperzy muszą wziąć na siebie rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają się firmy mniejszych rozmiarów i uprościć formalności, by ułatwić im proces przestawiania się na konsumpcję energii odnawialnej.

Nasz raport wskazuje pięć możliwych strategii działania:
  1. Oferowanie firmom usług i scenariuszy, uwzględniających ich różny poziom dojrzałości i tolerancji ryzyka;
  2. Dbałość o to, by oferowane rozwiązania uwzględniały zarówno aspekty finansowe, jak i techniczne;
  3. Uwzględnianie aspektu wizerunkowego w ofercie dla tych klientów;
  4. Oferowanie możliwości dostaw zbiorczych lub wspieranie klientów w agregacji zapotrzebowania;
  5. Analiza gotowych rozwiązań.
     
Czy ta strona była pomocna?