Artykuł

Raport: Oil & Gas Reality Check 2015

Globalne trendy w sektorze ropy i gazu

Wrzesień 2015 r.

Globalny raport Deloitte przedstawia sześć podstawowych czynników kształtujących obecnie sytuację w sektorze nafty i gazu (a w szczególności rynku upstream).

Kluczowe trendy przedstawione w raporcie:

1.      Zmiany podstawowych wskaźników popytu i podaży

2.      Nowe trendy cenowe

3.      OPEC pod presją

4.      Ceny gazu płynnego (LNG): rynek konsumenta

5.      Inwestowanie w innowacje: koszty kompleksowości

6.      Przedsiębiorstwa państwowe i zintegrowane: zmiana układu sił

Pobierz raport: "Oil & Gas Reality Check 2015" (w języku angielskim)

Czy ta strona była pomocna?