Raport: Polska energetyka na fali megatrendów

Artykuł

Raport: Polska energetyka na fali megatrendów

Luty 2016 r.

Przyszła strategia rozwoju bezpieczeństwa energetycznego Polski powinna uwzględnić globalne megatrendy kreujące krajobraz w polskiej i europejskiej energetyce do 2030 r.

Wnioski z raportu

Raport Deloitte „Polska energetyka na fali megatrendów” identyfikuje najważniejsze megatrendy w europejskiej energetyce – niezwykle trwałe i silne zjawiska o charakterze społecznym, ekonomicznym, technologicznym lub politycznym, które wpływają na społeczeństwa, rządy i gospodarki poszczególnych krajów i których nie sposób ignorować. Z megatrendami można się nie zgadzać, ale bez wątpienia należy je śledzić.

Wskazują one, że walka z redukcją emisji to nie chwilowa tendencja - na całym świecie obserwujemy działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na zdrowie i klimat. Trend taniejących i coraz bardziej dostępnych odnawialnych źródeł powoduje, że powinniśmy się zastanowić, jak mądrze uzupełniać nimi źródła konwencjonalne teraz i jaka będzie ich rola w przyszłości. Równieżtradycyjna zasada, według której wzrost gospodarczy jest powiązany z większym zużyciem energii przestaje obowiązywać w najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionach świata. Rosnąca świadomość społeczeństwa co do wpływu inwestycji na środowisko sprawia, że obywatele są bardziej skłonni do wyrażania własnego zdania, walki o swoje interesy i aktywnego sprzeciwiania się tym inwestycjom, które uznają za szkodliwe dla siebie i swojego najbliższego otoczenia. Co więcej, coraz częściej zaczynają samodzielnie zaspokajać własne potrzeby energetyczne.

W naszym opracowaniu koncentrujemy się na tych trendach, których potencjalne znaczenie uważamy za najważniejsze, a, które pozostają niedocenione w polskim dyskursie energetycznym. Obserwowane megatrendy energetyczne są z jednej strony wyzwaniem, ale z drugiej strony, jeżeli zostaną odpowiednio uwzględnione, mogą też być szansą dla polskiego biznesu, innowacji, rynku pracy oraz dla środowiska naturalnego.

Raport opisuje następujące megatrendy:

  1. Redukowanie emisji i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
  2. Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) i możliwości technicznych wytwarzania energii
  3. Wzrost roli decyzyjnej i świadomości społeczeństwa
  4. Zmniejszenie znaczenia paliw kopalnych, głównie węgla
  5. Poprawa efektywności energetycznej
  6. Nowe modele biznesowe i rola tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych

Czy ta strona była pomocna?