bitcoin blockchain

Nowości

Bitcoin i Blockchain w kontekście wyzwań dla współczesnej bankowości

Krynica - Zdrój, 7 września 2017 r.

Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady – pod takim hasłem od 5 do 7 września trwać będzie XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Jednym z kluczowych zagadnień, będą kwestie dotyczące postępu technologicznego w sektorze bankowości. Dotychczasowa gospodarka w zakresie złożonych operacji finansowych oparta jest o pośredników takich jak choćby banki i dostawcy podpisów cyfrowych. Obecnie, otwiera się pewnego rodzaju przestrzeń dla podmiotów działających w sferze przetwarzania transakcji i weryfikacji tożsamości. Rosnące zainteresowanie technologiami takimi jak Bitcoin i Blockchain stanowi wyzwanie dla zmieniającej się współczesnej bankowości.

Rozwój technologiczny jest szczególnie widoczny w sektorze bankowym. Wirtualne płatności i waluty czy nowe sposoby przetwarzania danych (blockchain) wprowadzają nową jakość w obsługach bankowych. Opublikowany w 2015 roku raport Światowego Forum Ekonomicznego zakłada, że do 2025 roku 10% światowego PKB ma być powiązane z nowoczesnymi technologiami, takimi jak blockchain.

  • W jaki sposób wpłynie to na usługi bankowe? 
  • Jakie potencjalne korzyści i zagrożenia niesie za sobą szerokie zastosowanie blockchain? 
  • Czy jest to kolejny czy ostatni etap rozwoju bankowości? 
  • Dlaczego warto inwestować w badania nad technologią blockchain?

Komentarz eksperta

Dotychczasowa gospodarka w zakresie złożonych operacji finansowych oparta jest o pośredników takich jak choćby banki i dostawcy podpisów cyfrowych. Otwiera to przestrzeń dla branż zajmujących się przetwarzaniem transakcji oraz weryfikacją tożsamości. Współcześnie, takie status quo jest wzruszane przez rosnące zainteresowanie tzw. disruptive technologies, takimi jak blockchain. Powstaje więc oczywiste pytanie co zrobić, aby rewolucja technologiczna wzmocniła, a nie osłabiła fundamenty gospodarki?

Ernest Frankowski, Deloitte

Czym jest Bitcoin (jako przykład kryptowalut)

To rodzaj zaszyfrowanej waluty, która jest tworzona i szyfrowana elektronicznie. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, nie są one drukowane, tylko „produkowane” (wyliczane, wydobywane) przez wiele osób z całego świata i nie mają ośrodka (emitenta) centralnego (w rodzaju banków centralnych).

Najważniejsze cechy Bitcoin:

  • Zdecentralizowana, działa bez udziału banków centralnych;
  • Dostępna wszędzie tam, gdzie jest internet;
  • „Ready to go” - gotowa do użycia;
  • Najbardziej bezpieczna waluta świata.
     
Bitcoin

Czym jest Blockchain?

Służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. Każdy blok (stąd nazwa blockchain) zawiera informacje o konkretnie zdefiniowanej liczbie transakcji. W momencie, kiedy zostanie zapełniony tworzy się kolejny blok i tworzy się pewnego rodzaju łańcuch danych. Istotą systemu jest utrzymanie zbiorowej „księgi” transakcji, rozproszonej po całej sieci bez użycia centralnych komputerów weryfikujących transkacje.

Blockchain

Co warto wiedzieć o Bitcoin?

BTC
Zapis oznaczający jednego bitcoina.

Klucz Prywatny
Niejawne dane przypisane do użytkownika, które są, m. in., potwierdzeniem prawa danej osoby do danego portfela kryptowaluty.

Łańcuch bloków
Publiczny zapis wszystkich transakcji Bitcoin w chronologicznej kolejności. Używa się go do sprawdzenia trwałości transakcji.

Górnik 
Osoba, która udostępnia moc obliczeniową sieci Bitcoin odpowiedzialnej za autoryzację transakcji - w zamian za udostępnianie mocy obliczeniowej wynagradzany jest nowo wygenerowanymi monetami i prowizjami za przelew.

Potwierdzenie
Gdy transakcja została przetworzona, są nikłe szanse, że zostanie ona wycofana. Jest ona potwierdzona, gdy zostanie uwzględniona w bloku i dla każdego kolejnego bloku. Każde kolejne potwierdzenie zmniejsza ryzyko wycofania transakcji.

Wydobycie
To proces używania komputerów do wykonywania obliczeń matematycznych, aby potwierdzać transakcje w sieci Bitcoin. Jako pewną formę wynagrodzenia, górnicy Bitcoin mogą pobierać opłaty za potwierdzone transakcje, a także nowo tworzone Bitcoin-y.

Jak działa Bitcoin?

Czy ta strona była pomocna?