Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Nowości

Inwestycje zagranicznie w Europie Centralnej jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Aktywność ekspertów Deloitte podczas EKG

Katowice, 10 - 12 maja 2017 r.

Już po raz ósmy Deloitte będzie partnerem jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczych w Polsce – Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród prelegentów Forum nie zabranie także ekspertów Deloitte, którzy wezmą udział w dyskusjach dotyczących, mi.in inwestycji zagranicznych, reformy rynku energii elektrycznej, czy gospodarki.

Europejski Kongres Gospodarczy to największe spotkanie biznesowe w Europie Centralnej. Wśród panelistów można spodziewać się przedstawicieli biznesu, a także polityków. W ciągu 3 dni udział w wydarzeniu weźmie kilka tysięcy uczestników. Tematyka EKG obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

W tym roku nasi eksperci zostali zaproszeni do udziału w następujących dyskusjach:

10 maja 2017 r. | 17.00-18.30
Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej
Marcin Diakonowicz, partner w dziale audytu, lider German Desk

 • Inwestorzy zagraniczni nie rezygnują w trudnych czasach. Atrakcyjność inwestycyjna krajów Europy Centralnej
 • Zachęty i wymagania. Jak są traktowani inwestorzy zagraniczni w państwach V4?
 • Proinwestycyjna polityka państwa – punkt widzenia inwestorów
 • Inwestycje wartościowe, pożądane, przyciągane – punkt widzenia państwa

11 maja 2017 r. | 9.30-11.00
Reforma rynku energii elektrycznej w Europie
Przemysław Paul, dyrektor, zespół Energy & Resources

 • Rynek mocy w Europie
 • Stabilna, dostępna energia: doświadczenia krajów europejskich
 • Polski pomysł na rynek mocy? Za i przeciw
 • Administracja, producenci energii i jej odbiorcy wobec kosztów nowych rozwiązań

11 maja 2017 r. | 11.30-13.00
Cyfrowa gospodarka i cyfrowe społeczeństwo w Europie
Katarzyna  Karasiewicz, partner, Kancelaria Prawnicza Deloitte Legal

 • Rewolucja cyfrowa w Europie – innowacje techniczne i rynkowe
 • Internet i technologie cyfrowe zmieniają świat. Wzrost konkurencji, zmiany w przemyśle, nowe produkty i usługi
 • To daje do myślenia: połowa wzrostu produktywności w UE to wynik inwestycji w sektorze technologii ICT
 • Przyjazny dla konsumenta jednolity rynek cyfrowy. W jakim punkcie jesteśmy?
 • Przeszkody i ograniczenia – jak mierzy się z nimi UE? Realizacja Europejskiej Agendy Cyfrowej

12 maja 2017 r. | 9.30-11.00
Gospodarka o obiegu zamkniętym
Julia Patorska, starszy menedżer, Konsulting

 • Odpady komunalne a gospodarka. Ocena funkcjonującej ustawy śmieciowej
 • Kiedy nie ma odpadów. Idea „zamkniętego obiegu” i związane z nią praktyczne wyzwania
 • Konieczność weryfikacji ilości i rodzajów instalacji przetwarzających odpady. Czy miliardy na spalarnie poszły w błoto?
 • Wykorzystanie odpadów przez energetykę i przemysł cementowy oraz chemię (powtórne wykorzystanie np. plastików)
 • Świadomość i wiedza. Jak wykreować modę na efektywne sortowanie odpadów
 • Nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, innowacje: obieg zamknięty w służbie gospodarce

12 maja 2017 r. | 9.30-11.00
E-obywatel w e-urzędzie

Paweł Hulewicz, Senior Technology Officer w Zespole Tax Management Consulting

 • Społeczeństwo informacyjne i informatyzacja urzędów
 • Zmiana sposobu pracy urzędników – jak mogą pomóc w tym biznes i technologia
 • Miasta otwierające swoje dane publiczne, jednolity plik kontrolny, mobilne dokumenty
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 r.

10 - 12 maja 2017 r.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
Katowice

Kontakt:
Ewa Rzeczkowska
erzeczkowska@deloittece.com

Anna Bracik
abracik@deloittece.com

Więcej dowiesz się na oficjalnej stronie organizatora: http://www.eecpoland.eu/pl/

Czy ta strona była pomocna?