Akademia SAM

Wydarzenia

Akademia Software Asset Management

Cykliczne spotkania poświęcone Software Asset Management

Akademia SAM to cykl spotkań poświęconych wszystkim zagadnieniom związanych z Software Asset Management. To inicjatywa dzięki której praktycy w obszarze zarządzania oprogramowaniem mają możliwość, nie tylko wymiany doświadczeń ale także poszerzenia wiedzy w tym obszarze.

W ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się zorganizować 5 spotkań pod jednym wspólnym hasłem „Software Asset Management (SAM) jako element planowania i rozwoju firmy”.

Galeria

Kontakt:

Mariusz Ustyjańczuk

Mariusz Ustyjańczuk

Partner | Software Asset Management

Partner w departamencie Zarządzania Ryzykiem odpowiedzialny za obszary zarządzania oprogramowaniem oraz zgodności licencyjnej. Pracuje na styku aspektów prawnych dotyczących licencjonowania oprogramow... Więcej