Zapraszamy na Deloitte Banking Risk & Regulatory Academy II

Wydarzenia

Zapraszamy na Deloitte Banking Risk & Regulatory Academy II

Bezpłatny cykl webinarów: 14-18 czerwca 2021 r.

Zapraszamy do zapozniania się z agendą oraz gośćmi i prelegentami drugiej edycji Banking Risk & Regulatory Academy. Nasi eksperci oraz zaproszeni goście reprezentujący organy nadzorcze i branżę finansową przeprowadzą Państwa przez labirynt zawiłości w obszarze ryzyka i w kwestiach regulacyjnych. Pięć dni, dziesięć webinarów, ponad trzy tysiące uczestników z całej Europy. Zapraszamy już teraz do rejestracji na nasz bezpłatny cykl webinarów.

Deloitte Banking Risk & Regulatory Academy II to wydarzenie online skierowane w szczególności do osób, które:

 • są zainteresowane najnowszymi informacjami i przyszłością obszaru ryzyka bankowego i kwestii regulacyjnymi;
 • chcą dowiedzieć się o działaniach i rozwiązaniach, które funkcjonują w innych krajach europejskich;
 • chcą uzyskać praktyczne rady, jak poruszać się w coraz bardziej skomplikowanym środowisku ryzyka bankowego i obszaru regulacyjnego.

Zachęcamy do rejestracji na nasze bezpłatne webinary, w trakcie których uzyskają Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania!

Wszystkie webinary będą prowadzone w języku angielskim.

Szczegóły

Bezpłatny cykl webinarów: 14-18 czerwca 2021 r.

Kontakt:
Aleksandra Jankowska
aajankowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Program drugiej edycji Banking Risk & Regulatory Academy

14 -18 czerwca 2021 r.

Panel poświęcony przeglądowi priorytetów regulacyjnych i nadzorczych dla europejskiego sektora bankowego. Wobec nadchodzących kluczowych zmian, które wpłyną na ramowy model zarządzania ryzykiem bankowym warto poznać trendy w obszarze działań nadzorczych na przykładzie przepisów obowiązujących w różnych krajach Europy Zachodniej i Środkowej oraz dowiedzieć się, w jaki sposób mogą one wpłynąć na działalność banków i strategię modeli biznesowych.

Goście:

 • Simon Brennan, Risk & Regulatory Leader - Deloitte EMEA Centre for Regulatory Strategy
 • Michael Cluse, Risk Advisory Director - Deloitte Niemcy
 • Dimitrios Goranitis, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Central Europe
 • Steven Van Honacker, Risk & Regulatory Director - Deloitte North West Europe
 • Stephan Thouet, Risk & Regulatory Director – Deloitte Niemcy

Panel, podczas którego przyjrzymy się wyzwaniom związanym z zarządzaniem kapitałem i testami warunków skrajnych w okresie po pandemii. Sesja będzie poświęcona priorytetom regulacyjnym i obszarom wymagającym uwagi (na podstawie raportu Europejskiego Banku Centralnego dot. praktyk bankowych ICAAP), jak również podejściom i trendom w zakresie testów warunków skrajnych (kalibracja scenariuszy na bazie doświadczeń zebranych w trakcie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, odwrotne testy warunków skrajnych, testy warunków skrajnych dla ryzyka klimatycznego).

Goście:

 • Frederic Bujoc, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Francja
 • Igor Toder, Risk & Regulatory Director - Deloitte Francja

Panel, podczas którego będzie można zapoznać się ze środowiskiem ryzyka kredytowego w czasach po pandemii COVID-19. W trakcie panelu zaprezentowana zostanie analiza porównawcza obejmująca kraje europejskie. Omówimy również konieczność dokonania przez banki przeglądu obowiązującej metodologii MSSF 9 oraz przyjrzymy się zmianom w otoczeniu regulacyjnym oraz wpływowi makroekonomicznemu na ryzyko kredytowe.

Goście:

Panel będzie poświęcony podejściu sektora bankowego oraz organów nadzorczych do kwestii kredytów zagrożonych (NPL). Przyjrzymy się również doświadczeniom wyniesionym przez sektor z ostatniego kryzysu oraz zaktualizowanej strategii zarządzania oraz zbycia NPL. Wpływ pandemii na gospodarkę, środowisko makroekonomiczne, Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM) oraz ramy regulacyjne to elementy kształtujące kształtujące podejście do kredytów zagrożonych.

Goście:

 • Dimitrios Goranitis, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Central Europe
 • Nils-Alexander Berent, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Niemcy

Panel poświęcony inicjatywie BIRD. Celem inicjatywy BIRD (słownika na potrzeby zintegrowanej sprawozdawczości banków) jest wzmocnienie współpracy w obszarze sprawozdawczości regulacyjnej, zmniejszenie obciążenia spoczywającego na bankach oraz poprawa jakości danych przekazywanych odpowiednim organom. Czy realizacja tych założeń dojdzie do skutku? Zachęcamy do udziału w spotkaniu, w trakcie którego będziemy dyskutować m.in. o tym, w jaki sposób współpraca i cyfryzacja może przyczynić się do transformacji sektora.

Goście:

 • Peter Schaap, Risk & Regulatory Director – Deloitte Holandia
 • Ali Khalili, Data & Knowledge Scientist - Deloitte Holandia

Zapraszamy na panel poświęcony przetwarzaniu w chmurze (Cloud Computing). Krajowe i europejskie organy regulacyjne określiły liczne wymogi dotyczące korzystania z usług dostawców rozwiązań chmurowych przez banki, przy czym ograniczenia w zakresie wdrażania chmury nadal pozostają w sferze niepewności. W trakcie naszego panelu omówimy strategie stosowane przez banki przy migracji do chmury, uwzględniające wspomniane limity. Zachęcamy do udziału w spotkaniu, aby dowiedzieć się, jak przenieść firmę do chmury uwzględniając wymogi regulatorów.

Goście:

 • Christian Haas, Risk & Regulatory Leader – Deloitte Niemcy
 • Dr Sven  Kleinknecht, Risk & Regulatory Senior Manager - Deloitte Niemcy
 • Sławomir Lubak, Cloud Leader – Deloitte Central Europe

Panel poświęcony strategii ESG dla sektora bankowego. Zastosowanie strategicznego podejścia do zarządzania kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz tymi dotyczącymi ładu korporacyjnego (ESG) staje się nieuniknione wobec konsultacji prowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w ramach filaru 3. Do połowy 2022 roku banki są zobowiązane do przedstawienia ujawnień ilościowych dotyczących ekspozycji na ryzyko zmiany klimatu, obejmujące zarówno ryzyko fizyczne, jak i ryzyko przejścia, oraz ujawnień jakościowych w zakresie ekspozycji na pozostałe, szeroko pojęte ryzyka ESG.

Goście:

Zapraszamy do wzięcia udziału w panelu eksperckim, który będzie poświęcony ekosystemowi bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i środowiska IT. W trakcie spotkania przedstawimy istotne rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa i odporności cybernetycznej, prześledzimy trendy w sektorze bankowym w podziale na poszczególne rynki oraz priorytety organów nadzoru bankowego na podstawie analizy podejścia Europejskiego Banku Centralnego do kontroli na miejscu oraz Ustawy Unii Europejskiej dot. operacyjnej odporności cyfrowej usług finansowych (DORA). Spotkanie będzie również okazją do zapoznania się z doświadczeniami z modelem TIBER oraz bezpieczeństwa płatności przy zastosowaniu podejścia ukierunkowanego na ryzyko w wyniku przyspieszonej cyfryzacji.

Goście:

 • Lajos Antal, Risk & Regulatory Leader – Deloitte Węgry
 • Andrei Ionescu, Risk & Regulatory Leader – Deloitte Rumunia
 • Malko Steinorth, Risk & Regulatory Director - Deloitte Niemcy

Panel poświęcony przestępstwom finansowym, w trakcie którego przyjrzymy się bliżej oczekiwaniom Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy. Naszym prelegentem będzie Dirk Haubrich, Head of Consumers, Payments and Consumers w EBA. Przy okazji omawiania najnowszych rozwiązań, przeanalizujemy również trendy w obszarze narzędzi do monitorowania AML.

Goście:

 • Nicolas Fleuret, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Francja
 • Dirk Haubrich, Head of Conduct, Payments and Consumers – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
 • Pawel Spławski, Risk & Regulatory Leader - Deloitte Polska

Panel, w trakcie którego przedstawimy najlepsze praktyki z obszaru RegTech oraz skupimy się na znaczeniu technologii regulacyjnych z perspektywy zgodności. W trakcie spotkania wspólnie z naszym partnerem RegTech Lab, firmą Web Shield, zaprezentujemy sposoby skutecznego wykorzystania środowiska testowego w celu udoskonalenia funkcjonujących standardowych aplikacji na potrzeby klientów. Zaprezentujemy na żywo rozwiązania Deloitte w zakresie skutecznych środków wzmożonej należytej staranności oraz kontroli płatności modułowych. W dzisiejszych czasach modernizacja obszaru Compliance jest koniecznością, co więcej, stanowi doskonałą okazję, aby dokładnie zbadać i zminimalizować potencjalne zagrożenia zanim dojedzie do eskalacji ryzyka.

Goście:

 • Peter Schadt, Financial Crime Leader and Head of RegTech – Deloitte Niemcy
 • Christian Chmiel, CEO Web Shield Services GmbH
 • Anna Werner, Operational RegTech Lab Lead – Deloitte Niemcy

Zapraszamy do rejestracji już dzisiaj!

Prelegenci:

Przemysław Szczygielski

Przemysław Szczygielski

Financial Services Industry Leader in Poland

Przemysław Szczygielski jest liderem zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego Deloitte w Polsce i liderem sektora finansowego w Polsce. Posiada ponad 19 lat doświadcze... Więcej

Paweł Spławski | ACCA, FRM

Paweł Spławski | ACCA, FRM

Partner, Risk Advisory, Financial Services

Paweł Spławski posiada ponad 18-letnie doświadczenie. Prowadził projekty związane z wdrażaniem wymogów regulacyjnych w sektorze finansowym, a w ostatnim okresie zajmuje się regulacjami dla obszaru ska... Więcej

Sławomir Lubak

Sławomir Lubak

Lider Systems Engineering i Cloud Engineering

Sławomir posiada ponad 20-letnie doświadczenie operacyjne i doradcze w obszarze biznesu i technologii, zdobyte podczas współpracy z firmami z branży telekomunikacyjnej, mediowej, technologicznej oraz ... Więcej

Irena Pichola

Irena Pichola

Partner

Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w consultingu, w tym przede wszystkim w obszarze budowania i zarządzania relacjami... Więcej

Dimitrios Goranitis

Dimitrios Goranitis

Partner, Risk & Regulatory Leader, Central Europe

Dimitrios Goranitis is Financial Services Industry Risk and Regulatory Advisory Partner in Deloitte Romania. Dimitrios is leading Deloitte’s risk service offering in Central Europe focusing on banking... Więcej

Stephan Thouet

Stephan Thouet

Director | FSI Assurance

Stephan Thouet is a director in Deloitte's FSI-Assurance practice with more than 15 years of experience in auditing and advising international financial institutions. He is part of the leadership team... Więcej

Dr. Thomas Moosbrucker

Dr. Thomas Moosbrucker

Partner | Financial Industry Risk & Regulatory

Thomas Moosbrucker ist Partner und Co-Lead des Quant-Teams im Geschäftsbereich Risk Advisory, Financial Industry Risk & Regulatory bei Deloitte. In dieser Funktion berät er Finanzinstitute zu quantita... Więcej

Hervé Phaure

Hervé Phaure

Partner, Leader for FSI in Continental Europe

Hervé jest partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie ryzyka kredytowego. Od ponad 25 lat jest zaangażowany w kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym. Wspiera instytucje finansowe w... Więcej

Andrei Ionescu

Andrei Ionescu

Partner-in-Charge Management Consulting

Partner leading the Management Consulting and Risk Advisory services in the Romania & Moldova practice. Andrei has more than 20 years of experience in risk management, cyber risk, internal audit, frau... Więcej

Simon Brennan

Simon Brennan

Director

Simon is a Director in Deloitte’s EMEA Centre for Regulatory Strategy, specialising in prudential regulation for banks. Simon joined Deloitte after 11 years at the Bank of England, where he worked in ... Więcej

Dr. Michael Pieper

Dr. Michael Pieper

Director | Leader Sustainable Finance Germany

Dr. Michael Pieper ist Director im Bereich Risk Advisory und leitet Sustainable Finance bei Deloitte Deutschland und die Non-Financial Risk Initiative im Banking Union Center Frankfurt. Michael berät ... Więcej

Kontakt:

Aleksandra Jankowska

Aleksandra Jankowska

Senior Coordinator, Marketing

Aleksandra posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu i realizacji komunikacji marketingowej.  W Deloitte realizuje projekty w obszarze komunikacji, relacji z mediami oraz business develop... Więcej