CFO Forum – Jawność życia publicznego

Wydarzenia

Projekt ustawy o jawności życia publicznego i ulga na B+R

CFO Forum - bezpłatne śniadanie biznesowe

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie CFO Forum poświęcone uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz wpływowi wdrożenia projektu ustawy o jawności życia publicznego na przedsiębiorstwa.

Agenda:

10:00 – 10:15 Rejestracja

10:20 – 10:25 Przywitanie

10:30 –11:30 Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

  • Czy może spowodować dodatkowe oszczędności w podatku dochodowym?
  • Co jest ważne z perspektywy CFO?

Aleksandra Skrzypek  – Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte

Maciej Żurek - Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte

11:35–12:05 Przerwa kawowa/networking

12:10–13:10 Projekt ustawy o jawności życia publicznego

  • Istotne zmiany wynikające z planowanych rozwiązań
  • Potencjalne sankcje dla przedsiębiorców

Maciej Kuśmierczyk - Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal

13:15–14:00 Networking

Warsztaty w Warszawie

Miejsce
Biuro Deloitte Q22
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

Data i godzina
6 czerwca 2018 r.
godzina: 10:00-14:00

Zarejestruj się

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) – czy może spowodować dodatkowe oszczędności w podatku dochodowym? Co powinien wiedzieć CFO?

Jeżeli w Państwa firmie:

  • rozwijane są lub udoskonalane produkty lub usługi,
  • udoskonalane są procesy lub technologie – produkcyjne i wspierające,
  • testowane są nowe pomysły i rozwiązania,
  • produkowane są partie próbne,

ulga na działalność B+R może być w zasięgu ręki.

Co jest ważne z perspektywy CFO?

Ulga pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów prowadzonej działalności B+R. Im wyższe koszty, tym wyższa oszczędność podatkowa.

Aby skorzystać z ulgi, nie jest konieczne posiadanie działu B+R. Nie wszystkie projekty muszą się zakończyć sukcesem, premiowany jest sam wysiłek w poszukiwaniu nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

Kwotę ulgi wykazujemy w rocznym zeznaniu podatkowym, nie wymaga składania żadnego wniosku.

Wdrożenie ulgi B+R pozwala na przyznanie dodatkowych korzyści pracownikom bez zwiększania kosztów po stronie pracodawcy.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego – istotne zmiany dla przedsiębiorców

Projekt ustawy o jawności życia publicznego nakłada na średnie i duże przedsiębiorstwa liczne nowe obowiązki, w tym obowiązek opracowania, wdrożenia i stosowania wewnętrznych regulacji zapobiegających występowaniu w organizacji przestępstw korupcyjnych. Zgodnie z projektem ustawy należy wdrożyć następujące rodzaje procedur: kodeks etyki, umowne klauzule antykorupcyjne, politykę prezentową, system szkoleń antykorupcyjnych, procedury w zakresie tzw. whistleblowing, procedury w zakresie dochodzeń wewnętrznych, zakaz tworzenia funduszy korupcyjnych oraz procedury dotyczące niepodejmowania decyzji w oparciu o działania korupcyjne.

Potencjalne sankcje

Za brak, pozorność lub nieskuteczność systemów antykorupcyjnych, przedsiębiorcy grozi kara pieniężna do 10 mln zł i zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne przez 5 lat.

Ponadto, w przypadku przedstawienia przez prokuratora zarzutów za popełnienie przestępstwa korupcyjnego osobie fizycznej działającej w imieniu przedsiębiorstwa, Szef CBA będzie obligatoryjnie wszczynał kontrolę w przedsiębiorstwie, w którym była zatrudniona ta osoba. Działania CBA mogą być bardzo uciążliwe i przybrać formę postępowania kontrolnego, obejmującego poruszanie się po siedzibie spółki, kontrolę dokumentów oraz żądanie ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników.

Z uwagi na restrykcyjność projektowanych rozwiązań, bardzo istotne jest odpowiednio wczesne wdrożenie wymaganych procedur, a także zapoznanie pracowników z zasadami antykorupcyjnymi w celu przygotowania ich na ewentualną kontrolę.

Jeśli dostrzegają Państwo potencjał na skorzystanie z ulgi B+R we własnej Firmie lub są zainteresowani informacjami na temat projektu ustawy oraz możliwości ograniczenia ryzyka z nim związanego zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Spotkania przeznaczone są dla Dyrektorów Finansowych. Ilość miejsc ograniczona. Uwaga! Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania seminarium, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane w terminie 2 dni przed datą spotkania.

Prelegenci

Maciej Kuśmierczyk

Maciej Kuśmierczyk

Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal

Maciej doradza polskim i międzynarodowym klientom w ramach praktyki compliance, świadcząc usługi prawne w zakresie kwestii regulacyjnych, w obszarze odpowiedzialności osób kluczowych w biznesie za pra... Więcej

Aleksandra Skrzypek

Aleksandra Skrzypek

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Aleksandra jest doradcą podatkowym i posiada dziesięć lat doświadczenia zawodowego. Doświadczenie Aleksandry obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie podatku VAT, CIT, PCC oraz podatku od nieruchomoś... Więcej

Maciej Żurek

Maciej Żurek

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Maciej jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa, a także kurs kontrolera finansowego. Maciej jest m... Więcej

Kontakt

Dominika Piotrowska-Skwarło

Dominika Piotrowska-Skwarło

Senior Menedżer | Marketing, BD & PR

Dominika posiada kilkunastoletnie doświadczenie w marketingu oraz w budowaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnej Działu Audit & Assurance. Odpowiada za pozyskiwanie nowych klientów poprzez wspierani... Więcej