Ogólnopolski Cykl Warsztatów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wydarzenia

Ogólnopolski Cykl Warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego

Praktyczne problemy podatkowe i prawne w JST. Planowane zmiany na 2021 r.

Cykl seminariów on-line: 15 szkoleń on-line | styczeń - luty 2021 r.

Zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów on-line, w trakcie których poruszymy praktyczne problemy rozliczania VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, a także planowane na 2021 r. zmiany podatkowe i prawne istotne dla JST.

Rozliczenia VAT stanowią ciągłe wyzwanie dla służb finansowych w wielu organizacjach, w tym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Podobnie jak poprzednie lata, rok 2020 obfitował w szereg kwestii wpływających na rozliczenia VAT w JST - m.in. weszły w życie przepisy dotyczące JPK_V7M, a także zostało wydanych kilka istotnych dla JST orzeczeń sądów i interpretacji indywidualnych (przykładowo, dotyczących podlegania opodatkowaniu dotacji na projekty typu OZE czy usług z zakresu edukacji). Dalszych zmian w zakresie VAT spodziewać się można również w 2021 r. - od stycznia 2021 r. w życie wejdą m. in. uproszczenia w zakresie ujmowania faktur korygujących (tzw. slim VAT), a w odniesieniu do niektórych branż obowiązkowe stanie się stosowanie kas fiskalnych on-line. Dla JST planowana jest również zmiana właściwości urzędów skarbowych na urzędy wyspecjalizowane.

Mając na uwadze powyższe, a także korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie rozliczeń VAT w JST, proponujemy Państwu warsztaty, podczas których podzielimy się wiedzą i doświadczeniem na temat następujących kwestii:

 • wejścia w życie przepisów dotyczących struktur JPK_V7M i związanych z tym praktycznych wątpliwości, dotyczących specyfiki funkcjonowania JST;
 • aktualnej praktyki organów interpretacyjnych i sądów administracyjnych w odniesieniu do rozliczeń VAT w JST, m.in. w zakresie stosowania prewspółczynnika, odliczenia VAT od infrastruktury znajdującej się w obrębie stref przemysłowych;
 • obecnego podejścia co do opodatkowania dotacji ze środków europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwania azbestu;
 • praktyki stosowania przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych;
 • tematów związanych z rozliczeniami VAT podejmowanych podczas kontroli RIO oraz NIK (m.in. w zakresie posiadania wewnętrznej procedury MDR lub odliczania podatku VAT od wydatków ogólnych);
 • zmian w podatku VAT wchodzących w życie / planowanych w 2021 r. (m.in. temat tzw. slim VAT, kas fiskalnych on-line, zmiany właściwości urzędów skarbowych dla JST, zmian w zakresie wiążących informacji stawkowych).

Ponadto omówimy szereg istotnych kwestii pozapodatkowych, takich jak wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych czy zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:

Katarzyna Hulimka

+48 506 222 889

khulimka@deloittece.com

Spotkanie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego nadzorujących rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług w JST.

Terminy warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego z poszczególnych województw:

Gdyby termin warsztatów przeznaczonych dla Państwa województwa był niedogodny, prosimy o kontakt z Katarzyną Hulimką bądź z managerem, z którym współpracują Państwo na co dzień, celem ustalenia możliwości rejestracji na inny termin warsztatów.

Kiedy: 26 stycznia 2021 r.

Prelegenci: Rafał Pawlicki, Leszek Ciesielski

Zarejestruj się

Kiedy: 28 stycznia 2021 r.

Prelegenci: Rafał Pawlicki, Marta Klupś

Zarejestruj się

Kiedy: 2 lutego 2021 r.

Prelegenci: Tomasz Siek, Marta Klupś 

Zarejestruj się

Kiedy: 2 lutego 2021 r.

Prelegenci: Rafał Pawlicki, Natalia Dziedzic, Łukasz Kulesza

Zarejestruj się

Kiedy: 2 lutego 2021 r.

Prelegenci: Bartosz Rasz, Paweł Pochylski, Wojciech Ruśkiewicz

Zarejestruj się

Kiedy: 3 lutego 2021 r.

Prelegenci: Rafał Pawlicki, Natalia Dziedzic, Małgorzata Łodzińska

Zarejestruj się

Kiedy: 3 lutego 2021 r.

Prelegenci: Bartosz Rasz, Marta Winterhalter

Zarejestruj się

Kiedy: 4 lutego 2021 r.

Prelegenci: Tomasz Siek, Sylwia Adamczyk - Kaczmara, Rafał Borowski

Zarejestruj się

Kiedy: 4 lutego 2021 r.

Prelegenci: Paweł Mikuła, Mariusz Malaka, Łukasz Ruta, Tadeusz Woś

Zarejestruj się

Kiedy: 9 lutego 2021 r.

Prelegenci: Bartosz Rasz, Marta Winterhalter, Wojciech Ruśkiewicz

Zarejestruj się

Kiedy: 10 lutego 2021 r.

Prelegenci: Tomasz Siek, Marzanna Kacprzykowska, Mateusz Szczygieł

Zarejestruj się

Sugerujemy Państwu rejestrację na warsztaty dla JST z woj. kujawsko-pomorskiego lub pomorskiego:

Województwo kujawsko-pomorskie:

Kiedy: 2 lutego 2021 r.

Prelegenci: Bartosz Rasz, Paweł Pochylski, Wojciech Ruśkiewicz

Zarejestruj się
 

Województwo pomorskie:

Kiedy: 16 lutego 2021 r.

Prelegenci: Bartosz Rasz, Paweł Pochylski, Wojciech Ruśkiewicz

Zarejestruj się

Kiedy: 11 lutego 2021 r.

Prelegenci: Tomasz Siek, Sylwia Adamczyk-Kaczmara, Marzanna Kacprzykowska

Zarejestruj się

Kiedy: 16 lutego 2021 r.

Prelegenci: Bartosz Rasz, Paweł Pochylski, Wojciech Ruśkiewicz

Zarejestruj się

Kiedy: 17 lutego 2021 r.

Prelegenci: Paweł Mikuła, Mariusz Malaka, Łukasz Ruta, Tadeusz Woś

Zarejestruj się

Kiedy: 18 lutego 2021 r.

Prelegenci: Paweł Mikuła, Mariusz Malaka, Łukasz Ruta, Tadeusz Woś

Zarejestruj się

Agenda dla wszystkich spotkań on-line:

(10:00 – 13:00, ok. 11:30 przewidziana jest 15-minutowa przerwa)
 

I. Plik JPK_V7M

 • Ogólne zasady dot. pliku JPK_V7M
 • Oznaczenia stosowane w JPK_V7M
 • Korekta JPK_V7M (autokorekta lub na wezwanie NUS)
 • Sankcje za nieprawidłowości w JPK_V7M / obowiązek składania czynnego żalu

 

II. Wybrane zagadnienia dot. aktualnej praktyki w zakresie rozliczeń VAT

 • Odliczanie VAT za pomocą alternatywnego prewspółczynnika (innego niż określonego w rozporządzeniu MF)
 • Dotacje a opodatkowanie VAT w projektach realizowanych odpłatnie i nieodpłatnie na rzecz mieszkańców (OZE, POŚ, usuwanie azbestu)
 • Odliczenie VAT w strefach przemysłowych

 

III. Raportowanie tzw. schematów podatkowych

 • Co podlega raportowaniu i w jakim zakresie (rodzaje schematów, status promotora)
 • Zasady raportowania i dotychczasowe doświadczenia praktyczne
   

IV. Rozliczenia VAT a kontrole z RIO / NIK

 • Kwestia posiadania wewnętrznej procedury MDR
 • Odliczanie VAT od tzw. wydatków ogólnych
 • Aktualność procedur
   

V. Zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniach wykonawczych wchodzące w życie lub planowane na 2021 r.

 • Tzw. slim VAT
 • Kasy fiskalne – wprowadzenie kas online
 • Zmiana właściwości urzędów skarbowych dla JST
 • Zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych
   

VI. Wybrane kwestie pozapodatkowe

 • Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Kontakt:

Katarzyna Hulimka

Katarzyna Hulimka

Koordynator ds. Marketingu

Katarzyna jest odpowiedzialna za marketing i rozwój biznesu działu Doradztwa Podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Planuje i koordynuje realizację kampanii marketingowych, organizuje wydarzenia ... Więcej