Wytyczne IASB Transition Resource Group w obszarach kluczowych wątpliwości interpretacyjnych IFRS 17

Wydarzenia

Wytyczne IASB Transition Resource Group w obszarach kluczowych wątpliwości interpretacyjnych IFRS 17

Zaproszenie

Warszawa, 27 marca 2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szóstym spotkaniu z cyklu śniadań aktuarialnych dla polskiego rynku ubezpieczeniowego i poświęconemu kluczowym aspektom nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla ubezpieczycieli.

Podczas kolejnego spotkania Adam Pasternak – Winiarski przedstawi Państwu kluczowe wnioski z dyskusji grupy IFRS 17 TRG nad wątpliwościami interpretacyjnymi IFRS17 w kontekście uwag zgłaszanych do standardu przez międzynarodowe grupy ubezpieczeniowe.

Agenda:

08.30 – 09.00 Śniadanie i rejestracja

09.00 – 10.30 Wykład „Analizy grupy TRG w zakresie wątpliwości interpretacyjnych w obszarze IFRS 17”

10.30 – 11.00 Networking

Szczegóły

Data:
27 marca 2018 r.
godz. 08.30

Miejsce:
Biuro Deloitte
14 piętro
al. Jana Pawła II 22
Warszawa

Kontakt:
Anna Nowak
Koordynator, Deloitte
annowak@deloittece.com

Zarejestruj się

Prelegenci:

Adam Pasternak-Winiarski

Adam Pasternak-Winiarski

Menedżer, Dział Usług Aktuarialnych

Adam gromadził doświadczenie aktuarialne zarówno uczestnicząc w projektach doradczych jak również pełniąc funkcję Głównego Aktuariusza w jednym z zakładów ubezpieczeń majątkowych. Był odpowiedzialny z... Więcej