Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych – EMCS PL2

Nowości

Cykl warsztatów: Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2

Praktyczne zastosowanie przepisów w zakresie e-DD

Warszawa, Katowice, Poznań

1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczące m.in. zastąpienia papierowych dokumentów dostaw ich elektronicznym odpowiednikiem (e-DD). Zmiany te mają przede wszystkim znaczenie dla podmiotów, które uczestniczą w obrocie bądź zużywają wyroby akcyzowe, które ze względu na ich przeznaczenie podlegają (i) zwolnieniu od akcyzy albo (ii) opodatkowaniu zerową stawką akcyzy. Przepisy obligatoryjnie będą musiały być stosowane od 1 stycznia 2020 r.

Zapraszamy na warsztaty w następujących lokalizacjach i terminach:


Warunki uczestnictwa:

Koszt warsztatu: 1200 PLN netto/osoba

Uwaga! Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania warsztatów, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Czy ta strona była pomocna?