Nowoczesne Rady Nadzorcze Konferencja

Wydarzenia

Nowoczesne Rady Nadzorcze

Konferencja

Warszawa, 19 października 2017 r.

Trzecia edycja konferencji dla rad nadzorczych organizowanej przez Rzeczpospolitą i Deloitte.

Zapraszamy na trzecią edycję konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze” organizowanej wspólnie przez dziennik Rzeczpospolita oraz Deloitte.

W tym roku gościem specjalnym wydarzenia będzie dr Arno Probst –ekspert ds. corporate governance Deloitte w Niemczech, który opowie o zmianach regulacyjnych zachodzących w tym kraju spowodowanych głośnymi medialnie kryzysami z udziałem niemieckich koncernów.

Konferencja skierowana jest do obecnych członków rad nadzorczych oraz osób aspirujących do zasiadania w radach nadzorczych spółek kapitałowych.
 

Agenda

9:30 – 10:00
Rejestracja i powitalna kawa

10:00 – 10:30
Nowe trendy i regulacje w obszarze ładu korporacyjnego w Polsce

10:30 – 11:30
Nowe trendy i regulacje w obszarze ładu korporacyjnego w Polsce- panel dyskusyjny

11:30 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 13:00
Jak wyciągnąć konstruktywne wnioski z kryzysów – zmiany w obszarze ładu korporacyjnego w Niemczech
Gość specjalny: dr Arno Probst (Deloitte Niemcy)

13:00 – 14:00
Przed czym chroni przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego – panel dyskusyjny

14:00 – 15:00
Lunch

 

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Tłumaczenie symultaniczne będzie zapewnione podczas całego wydarzenia.

19 października 2017 r. (czwartek)
godz. 09:30 - 15:00

Warszawa

Osoba kontaktowa:
Jan Szewczyk
jszewczyk@deloittece.com
+48 22 3483438

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta.

Gość specjalny:

Dr Arno Probst

Partner w dziale Audit & Assurance Deloitte w Niemczech

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako audytor i doradca największych niemieckich i międzynarodowych firm rodzinnych oraz spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Jest również wybitnym ekspertem w dziedzinie corporate governance i compliance. Doradza w tym zakresie firmom między innymi z branży dóbr konsumenckich, mediów, health care, real estate, technologii oraz firmom i organizacjom sektora publicznego. Ma w swoim dorobku liczne publikacje o tematyce corporate governance, jest też wykładowcą Leuphana Universität w Lüneburgu oraz ekspertem wpływowego niemieckojęzycznego dziennika biznesowego „Handelsblatt”. Zasiada także w radzie programowej stowarzyszenia Rad Nadzorczych Sektora Średnich Przedsiębiorstw w Niemczech (ArMiD) oraz jest członkiem grupy roboczej ds. ładu korporacyjnego i prawa handlowego w Niemieckim Instytucje Biegłych Rewidentów (IDW).

Jak wyciągnąć konstruktywne wnioski z kryzysów – zmiany w obszarze ładu korporacyjnego w Niemczech

Panel dyskusyjny: Przed czym chroni przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Zaproszeni eksperci:

Ilona Pieczyńska-Czerny

Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Radca prawny, od ponad 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Od 2010 roku dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zajmującego się weryfikacją prospektów emisyjnych, nadzorem nad ofertami publicznymi oraz nadzorem i nadużyciami w obszarze sprawozdawczości finansowej emitentów z rynku regulowanego. Wcześniej przez kilka lat była dyrektorem Departamentu Postępowań, odpowiedzialnego za prowadzenie spraw dotyczących naruszeń przepisów prawa o charakterze karnym i administracyjnym. Od 2016 członek Komisji Nadzoru Audytowego. Od 2011 r. Członek Rady Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA), wcześniej członek jednego z komitetów zajmującego się konwergencją prawa unijnego oraz współpracą w obszarze nadzoru. Członek komitetu konsultacyjnego ustanowionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do spraw Dobrych Praktyk. Brała udział w projektach unijnych dedykowanych dla nadzorów rozwijających się rynków kapitałowych.

Prezentacja: Nowe trendy i regulacje w obszarze ładu korporacyjnego w Polsce

Panel dyskusyjny: Nowe trendy i regulacje w obszarze ładu korporacyjnego w Polsce

Prof. UW, dr hab. Marcin Dyl

Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Prof. UW dr hab. Marcin Dyl specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym oraz postępowaniu administracyjnym, w szczególności w prawie rynku kapitałowego, prawie bankowym, prawie ubezpieczeniowym, prawie antymonopolowym, a także w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Jest autorem lub współautorem licznych, cenionych prac prawniczych, w tym komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obligacjach, a także podręcznika akademickiego do prawa rynku kapitałowego. Jako jeden z nielicznych w Polsce naukowców jest jednocześnie współautorem prestiżowego Systemu Prawa Prywatnego i Systemu Prawa Administracyjnego.

Profesor Marcin Dyl jest radcą prawnym i ekspertem w zakresie rynku asset management. Od wielu lat jest powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, organizacji skupiającej kluczowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych w kraju, reprezentujące cenione polskie marki finansowe i prestiżowe zagraniczne grupy kapitałowe.

Pełni ponadto funkcję wiceprezesa Sądu Izby Domów Maklerskich, jest członkiem European Law Institute (ELI), członkiem Rady Naukowej kwartalnika Radca Prawny Zeszyty Naukowe.

Profesor Marcin Dyl w przeszłości pracował w Komisji Papierów Wartościowych (i Giełd) – jako wieloletni dyrektor departamentu prawnego, członek komisji egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych, był również wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, zasiadał w radach nadzorczych (Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i KGHM Polska Miedź SA).

Panel dyskusyjny: Nowe trendy i regulacje w obszarze ładu korporacyjnego w Polsce

dr Angelina Sarota

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A.

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. W 2015 r. ukończyła prestiżowy program menadżerski Advanced MBA Program na Uniwersytecie Navarra w Barcelonie.

W czerwcu 2008 roku została powołana do Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. Przez dwie kadencje pełniła funkcję Sekretarza, a od 27 czerwca 2013 roku  sprawuje funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Od maja 2014 do lipca 2016 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE EJ1 Sp. z o.o. odpowiedzialnego m.in. za sprawy prawne i regulacyjne.

Od kwietnia do maja 2014 roku Radca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Polityki Właścicielskiej. W latach 2005 - 2014 Dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialna za obsługę prawną i legislacyjną, w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektora Generalnego. W latach 2003 - 2005 Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. W latach 2001 - 2003 główny specjalista w Departamencie Zastępstwa Procesowego, a następnie w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa. Jest członkiem Zarządu Fundacji Kolegium Europejskie w Warszawie.

Była m.in. członkiem Rady Nadzorczej: Cerg Spółka z o.o. w Gliwicach, Chemar Spółka z o.o. w Kielcach, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Warszawskiego Parku Technologicznego S.A., Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.​

Panel dyskusyjny: Nowe trendy i regulacje w obszarze ładu korporacyjnego w Polsce

Beata Binek

Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, od 2014 r.

Radca Prawny z bogatym doświadczeniem w obszarze rynków kapitałowych, transakcji i prawa spółek.

Zanim objęła stanowisko Prezesa PID, przez ponad 6 lat była odpowiedzialna za budowę praktyki rynków kapitałowych w CMS Cameron McKenna (w Warszawie i Londynie) oraz PwC Legal. Wcześniej pracowała jako prawnik w departamencie transakcji i rynków kapitałowych w warszawskim biurze White & Case, a także w okresie 2001 – 2006 r. w departamencie prawnym Komisji Nadzoru Finansowego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla zarządów spółek publicznych, a także współpracowała jako wykładowca m.in. z Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, Fundacją im. Lesława Pagi oraz ze Związkiem Maklerów i Doradców (pełniąc także funkcję doradcy zarządu ds. prawnych).

Współautorka publikacji z zakresu praw i obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych oraz obrotu papierami wartościowymi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także program Executive MBA Uniwersytetu w Minnesocie (WEMBA). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Panel dyskusyjny: Nowe trendy i regulacje w obszarze ładu korporacyjnego w Polsce

Andrzej Bartos

Senior Partner Innova Capital, Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

Andrzej Bartos posiada ponad 20-letnie doświadczenie w private equity oraz na rynkach kapitałowych. Przed rozpoczęciem pracy w Innova Capital w latach 2004 - 2007 pan Bartos był Dyrektorem w Dresdner Kleinwort Capital (obecnie Allianz). Wcześniej współpracował z BRE Bankiem SA (obecnie mBank) w Warszawie na stanowisku Wice - Prezesa.
W latach 1995-1998 zatrudniony przez Polski Bank Rozwoju, stopniowo zasiadał na różnych stanowiskach, obejmując finalnie posadę dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych.

W Innova Capital, Andrzej koncentruje się głównie na inwestycjach w sektorze przemysłowym. W swoim zdywersyfikowanym portfelu posiada firmy dostarczające rozwiązania w systemach elektroenergetycznych, komponentów samochodowych i materiałów budowlanych. Mając bogate doświadczenie w działalnościach spółek giełdowych, jest aktywnie zaangażowany we wszystkie czynności związane z IPO, którym przewodniczy Innova. Pan Bartos prowadził lub nadzorował inwestycje m.in. w EBCC Fuchosa, DONAKO, Libet, EnergoBit, Trimo a ostatnio Profim. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Provus, Marmite, Bakalland i PEKAES. Podkreślając jego osiągnięcia, ważne jest, aby wspomnieć także o niezwykle udanym IPO dla Grupy ACE w 2009 roku (wiodący europejski dostawca komponentów samochodowych do systemów hamulcowych). Inwestycja w spółkę ACE została nagrodzona przez Unquote w kategorii Transakcja Roku 2007 w Europie Środkowej.

Pan Bartos jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również szereg szkoleń podyplomowych, w tym Corporate Financial Strategies in Global Markets w INSEAD oraz Leading Professional Service Firms w Harvard Business School. Jest założycielem pierwszego polskiego zgromadzenia MBO - klubu ponad 70 lokalnych menedżerów. Andrzej był również Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Panel dyskusyjny: Nowe trendy i regulacje w obszarze ładu korporacyjnego w Polsce

Dorota Snarska-Kuman

Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte

Partner Deloitte odpowiedzialny za grupę Audit & Assurance w Sektorze Instytucji Finansowych. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług audytorskich i doradczych między innymi dla banków, funduszy inwestycyjnych i spółek leasingowych. Specjalizuje się w audycie instytucji finansowych, szczególnie w zakresie raportowania wg MSSF oraz US GAAP. Prowadzi szkolenia z zakresu MSSF/MSR dla instytucji publicznych, takich jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski oraz dla banków komercyjnych. Ma doświadczenie w projektach due diligence i vendor due diligence realizowanych na rzecz największych polskich i międzynarodowych instytucji.

Dorota Snarska-Kuman jest również Liderem Programu "Rady Nadzorcze" w Deloitte.

Panel dyskusyjny: Nowe trendy i regulacje w obszarze ładu korporacyjnego w Polsce

Agnieszka Gontarek

Prezes Zarządu BondSpot S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie, ICAN Institute, licznych szkoleń i kursów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.
Od blisko 20 lat związana z rynkiem kapitałowym. W styczniu 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, przewodniczy Radzie Autoryzowanych Doradców. Były członek Rady Nadzorczej BondSpot SA (2013-2016). W latach 1998-2007 była pracownikiem urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie m.in. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu.

Panel dyskusyjny: Przed czym chroni przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej mBank S.A.

Doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją: finanse i bankowość. Stopień doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Brała udział w licznych kursach Executive Education m.i. Programie IESE/Harvard Business School. Pracuje jako adiunkt w SGH, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego.

W latach 2006-2009 piastowała stanowisko Dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za nadzór właścicielski, a wcześniej doradzała spółkom prywatnym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa jako konsultant w firmie Arthur Andersen. Od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Munster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandera von Humboldta oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Ponadto odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG - Law School), Wiedniu (WU) oraz Florencji (UniFi). Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

Panel dyskusyjny: Przed czym chroni przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

Panel dyskusyjny: Przed czym chroni przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Monika Nachyła

Partner w firmie Abris, członek Komitetu Audytu Polskiego Towarzystwa Aktywów Prywatnych

Monika Nachyła jest Partnerem w firmie Abris, z 24-letnim międzynarodowym doświadczeniem managerskim w zakresie finansów, private equity, bankowości, relacji inwestorskich, zarządzania, strategii i rozwoju. Jest członkiem Komitetu Zarządzającego Abris. Do jej obowiązków należą między innymi działania związane z Investor Relations, Public Relations, ESG oraz nadzór nad spółkami portfelowymi.

Przed dołączeniem do Abris, Monika Nachyła pełniła funkcje niezależnego członka rad nadzorczych (BGŻ BNP Paribas, Allianz Polska, Euler Hermes Polska, Mykogen, Graal), koncentrując się na monitorowaniu kluczowych parametrów efektywnści, budowaniu wartości dla akcjonariusza, komitetach audytu i coaching’u członków zarządu.

Poprzednie doświadczenie w zakresie private equity zdobyła w Innova Capital, nadzorując zarówno spółki portfelowe, jak i operacje funduszy oraz Enterprise Investors, z odpowiedzialnością za relacje inwestorskie.

Wcześniej zajmowała stanowisko dyrektora finansowego w firmie farmaceutycznej Sanofi-Synthélabo oraz jako starszy audytor w Salustro Reydel (Francja) i Arthur Andersen (Polska).

Monika posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej i dyplomy studiów podyplomowych w zakresie psychologii społecznej i rolnictwa. Wcześniej była przewodniczącą Komitetu Ładu Korporacyjnego i obecnie jest członkiem Komitetu Audytu Polskiego Towarzystwa Aktywów Prywatnych.

Panel dyskusyjny: Przed czym chroni przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Konferencję poprowadzą:

Michał Niewiadomski

Absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Handlu Ze wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem. Współtworzył TVN CNBC Biznes, gdzie w latach 2007-2012 był wydawcą i koordynatorem ds. ramówki. Kierował redakcjami wiadomości w Radiostacji, Polskim Radiu Bis oraz Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Od 2016 roku pracuje w Rzeczpospolitej. Specjalizuje się w tematyce energetycznej.

Kieruje Polsko-Ukraińskim Klubem Dziennikarzy organizując Polsko-Ukraińską Konferencję Gazową. 

Marcin Piasecki

Redaktor, publicysta „Rzeczpospolitej”, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. W swojej karierze dziennikarskiej pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i magazynie ekonomicznym „Profit”. Pierwszy naczelny polskiej edycji „Forbesa”, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Naczelny dodatku ekonomicznego do „Dziennika” – „The Wall Street Journal Polska”.

Gość i współautor programów radiowych i telewizyjnych, min. w TVN CNBC, Polsat News, TOK FM, Radio PiN, radiowej Jedynce i Trójce. Prowadzący oraz moderator wielu konferencji i debat gospodarczych.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat

Wyzwania rad nadzorczych. Relacja z konferencji w 2016 r.

Kontakt:

Dorota Snarska-Kuman

Dorota Snarska-Kuman

Partner w Dziale Audit & Assurance

Dorota jest Partnerem Deloitte odpowiedzialnym za grupę Audit & Assurance w Sektorze Instytucji Finansowych. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług audytorskich i ... Więcej

Jan Szewczyk

Jan Szewczyk

Koordynator ds. marketingu

Odpowiada za rozwój, strategię marketingową oraz komunikację inicjatyw skierowanych do obecnych oraz przyszłych klientów Deloitte. Koordynuje program wspierający profesjonalizację i rozwój rad nadzorc... Więcej

Powiązane tematy