Nowości

Cykl śniadań biznesowych: Ordynacja podatkowa 2015

Praktyka organów w postępowaniach i kontrolach podatkowych

Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław

W ostatnim czasie obserwować można nasilenie działań kontrolnych ze strony organów podatkowych i kontroli skarbowej. W związku z tym proponujemy Państwu bezpłatne śniadania biznesowe, w trakcie których porozmawiamy o najczęściej poruszanych podczas kontroli tematach, a także praktycznych wskazówkach związanych z obroną w toku kontroli, mając na uwadze ostatnie zmiany obowiązujących przepisów.

Ordynacja podatkowa 2015 - śniadania biznesowe

Podczas spotkań wskażemy na nowe aspekty kontroli oraz na czynniki, które zyskały w jej toku na praktycznym znaczeniu, w tym w szczególności poruszymy temat roli wewnętrznych procedur podatkowych.

Dzięki nieformalnemu charakterowi spotkań będzie to dobra okazja do wspólnej wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącymi.

Adresaci

Spotkanie adresowane jest do Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych oraz Głównych Księgowych średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Ilość miejsc ograniczona.

Terminy i lokalizacje:

Serdecznie zapraszamy!

W trakcie spotkania wskażemy na nowe aspekty kontroli oraz na czynniki, które zyskały w jej toku na praktycznym znaczeniu, w tym w szczególności poruszymy temat roli wewnętrznych procedur podatkowych.

Powyższe aspekty omówimy także w kontekście ostatnich zmian w przepisach prawa, w szczególności wynikających z podpisanej przez Prezydenta w poniedziałek, 5 października 2015 r., ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Podczas spotkania nawiążemy także do głównych zmian, które przewiduje wspomniana ustawa zmieniająca, niosąca za sobą ponad 170 nowych regulacji, przede wszystkim w zakresie:

 • regulacji dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych,
 • przepisów odnoszących się do odsetek za zwłokę, 
 • regulacji obejmujących instytucję nadpłaty podatkowej,
 • zagadnienia działania przez pełnomocnika.

Co więcej, w trakcie spotkania przybliżymy wybrane zmiany w procedurze sądowo-administracyjnej wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., skupiając się na zmianach dotyczących przede wszystkim:

 • usprawnienia postępowania sądowo-administracyjnego,
 • postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w szczególności dotyczącego pisemnych interpretacji prawa podatkowego.

Dzięki nieformalnemu charakterowi spotkania będzie to dobra okazja do wspólnej wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącymi.

Adresaci

Spotkanie adresowane jest do Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych oraz Głównych Księgowych średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Ilość miejsc ograniczona. 

W ostatnim czasie obserwować można nasilenie działań kontrolnych ze strony organów podatkowych i kontroli skarbowej. W związku z tym proponujemy Państwu bezpłatne śniadanie biznesowe, w trakcie którego porozmawiamy o najczęściej poruszanych podczas kontroli tematach, a także praktycznych wskazówkach związanych z obroną w toku kontroli, mając na uwadze ostatnie zmiany obowiązujących przepisów. 

W trakcie spotkania wskażemy na nowe aspekty kontroli oraz na czynniki, które zyskały w jej toku na praktycznym znaczeniu, w tym w szczególności poruszymy temat roli wewnętrznych procedur podatkowych.

Powyższe aspekty omówimy także w kontekście ostatnich zmian w przepisach prawa, w szczególności wynikających z podpisanej przez Prezydenta w poniedziałek, 5 października 2015 r., ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Podczas spotkania nawiążemy także do głównych zmian, które przewiduje wspomniana ustawa zmieniająca, niosąca za sobą ponad 170 nowych regulacji, przede wszystkim w zakresie:

 • regulacji dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych,
 • przepisów odnoszących się do odsetek za zwłokę, 
 • regulacji obejmujących instytucję nadpłaty podatkowej,
 • zagadnienia działania przez pełnomocnika.

Co więcej, w trakcie spotkania przybliżymy wybrane zmiany w procedurze sądowo-administracyjnej wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., skupiając się na zmianach dotyczących przede wszystkim:

 • usprawnienia postępowania sądowo-administracyjnego,
 • postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w szczególności dotyczącego pisemnych interpretacji prawa podatkowego.

Dzięki nieformalnemu charakterowi spotkania będzie to dobra okazja do wspólnej wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącymi.

Adresaci

Spotkanie adresowane jest do Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych oraz Głównych Księgowych średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Ilość miejsc ograniczona. 

Czy ta strona była pomocna?