CFO Forum -MSSF 9

Wydarzenia

MSSF 9 i MSS 16 oraz Programy motywacyjne oparte na akcjach

CFO Forum. Bezpłatne spotkanie biznesowe

Warszawa, 30 października 2018 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie CFO Forum, tym razem opowiemy na co zwrócić uwagę zamykając rok finansowy - w kontekście MSSF9, przedstawimy system IT wspierający stosowanie MSSF 16. Na spotkaniu również programy motywacyjne oparte na akcjach.

Agenda:

10:00 - 10:15 Rejestracja

10:20 - 10:25 Przywitanie

10:30 - 11:30

  • MSSF 9 bez tajemnic – na co zwrócić uwagę zamykając rok finansowy

W czasie spotkania przedstawimy najważniejsze obserwacje i wnioski z wdrożenia MSSF 9 w instytucjach niefinansowych. Podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie praktycznych aspektów klasyfikacji instrumentów finansowych, testowania trwałej utraty wartości aktywów finansowych, czy rachunkowości zabezpieczeń. Przedstawimy przykładowy zakres ujawnień wymagany w rocznym sprawozdaniu finansowym (MSSF 7).

  • Exante Leasing – system IT wspierający stosowanie MSSF 16

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie MSSF 16 Leasing. W czasie spotkania, na przykładzie systemu Exante Leasing, przedstawimy proces zarządzania i wyceny umów objętych nowym standardem.

Exante Leasing jest zintegrowanym systemem IT skonstruowanym przez specjalistów Deloitte w celu uzyskania zgodności z wymaganiami MSSF 16. Wdrożenie Exante Leasing umożliwia m.in. zwiększenie efektywności operacyjnej oraz automatyzację procesów realizowanych w celu spełnienia wymagań MSSF 16, w tym w obszarze ewidencji umów i praw do użytkowania, wyznaczania stóp dyskontowych (Interest Rate Implicit in the Lease lub Incremental Borrowing Rate), wyceny, generowania polecenia księgowania czy raportowania zarządczego.

11:35 - 12:05 Przerwa kawowa/networking

12:10 - 13:10

  • Programy motywacyjne oparte na akcjach

Programy motywacyjne oparte na akcjach są rozwiązaniem, które motywuje pracowników do osiągania określonych celów i jednocześnie wiążą ich długoterminowo ze spółką, co jest szczególnie istotnie obecnie, gdy firmy rywalizują o utrzymanie najlepszych pracowników. Jednocześnie, w związku ze zmianą przepisów UPDOF, programy te mogą stanowić atrakcyjną formę wynagradzania z perspektywy podatkowej.

Podczas spotkania opowiemy jak skonstruować skuteczny program motywacyjny oparty na instrumentach kapitałowych oferowanych kluczowym pracowników spółki. Podzielimy się wiedzą o aspektach prawnych i podatkowych programów motywacyjnych oraz przedstawimy kluczowe zasady wyceny i ewidencji księgowej tego typu programów w kontekście wymagań MSSF 2 Płatności w formie akcji.

13:15 - 14:00 Networking

Szczegóły:

Data:
30 października 2018 r.
godz. 10.00-14.00

Miejsce:
Biuro Deloitte
Al. Jana Pawła II 22, Q22

Osoba kontaktowa:
Justyna Starosielec
jstarosielec@deloittece.com

Zarejestruj się

Spotkanie przeznaczone jest dla Dyrektorów Finansowych. Ilość miejsc ograniczona.

Uwaga! Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania seminarium, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane w terminie 2 dni przed datą spotkania.

Prelegenci:

Robert Karczmarczyk

Robert Karczmarczyk

Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte

Robert specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inżynierią finansową, zarządzaniem finansami oraz rachunkowością instrumentów finansowych (Ustawa o rachunkowości, MSSF, US GAAP). Zarządzał projek... Więcej

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Katarzyna Kurzawska-Puchała jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Starszym Menedżerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, rozpoczynała pracę w biu... Więcej

Zuzanna Grochowska

Zuzanna Grochowska

Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Zuzanna specjalizuje się w prawie korporacyjnym i cywilnym, doradztwie w procesie przekształceń, łączenia i podziałów spółek, a także innego rodzaju reorganizacjach struktur gospodarczych. Brała udzia... Więcej

Anna Skuza

Anna Skuza

Radca prawny, Managing Associate, Deloitte Legal

Anna specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także ubezpieczeń społecznych i imigracji. Doradzała klientom m. in. przy przejściach zakładu pracy, restrukturyza... Więcej

Przemyslaw Stobiński

Przemyslaw Stobiński

Radca prawny, Partner Associate, Deloitte Legal

Lider zespołu Prawa Pracy w kancelarii Deloitte Legal. Radca prawny od 2007 r. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, z zakresu ubezpieczeń społeczn... Więcej

Joanna Świerzyńska

Joanna Świerzyńska

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Specjalizuje się w tematyce oddelegowań pracowniczych, doradzając w zakresie konsekwencji jakie niosą one za sobą na gruncie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społec... Więcej