Wyzwania dla firm rodzinnych 2017/2018

Wydarzenia

Wyzwania dla firm rodzinnych 2017/2018

Cykl spotkań dla właścicieli I sukcesorów w firmach rodzinnych i prywatnych

Białystok, 23 listopada 2017 r., godz. 13.00 - 17.00 | Temat przewodni: Ochrona majątku, kapitału, własności intelektualnej i prywatności

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w cyklu spotkań, podczas których chcemy dyskutować o wyzwaniach stojących przed firmami rodzinnymi w najbliższych latach. Naszym celem jest integracja lokalnych środowisk firm rodzinnych. Chcemy, abyście Państwo poznali nowych potencjalnych partnerów biznesowych i wymieniając się doświadczeniami z innymi, skorzystali z synergii, jaką daje integracja środowiska firm rodzinnych w Państwa regionie. Do udziału w cyklu zaprosiliśmy lokalnych przedsiębiorców, którzy opowiedzą swoje historie sukcesu. Liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniach i podzielenie się doświadczeniami oraz przemyśleniami na temat prezentowanych problemów.

Agenda

13.00

LUNCH

14:00

Otwarcie konferencji i powitanie - Tadeusz Dulian (Deloitte)

14.10

Projekt „ABC Ekonomii i Świat Pieniądza” - Artur Czepczyński i Damian Kupczyk (ABC Czepczyński)

14.20

„Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan” – Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Rozwoju (Konfederacja Lewiatan)

14.30

„Family Business Network Poland” - Piotr Danielewicz, Dyrektor Wykonawczy (FBN Poland)

14.45

„Jak powstała moja firma? Nasza historia sukcesu.”

  • Henryk Owsiejew, założyciel i członek rady nadzorczej firmy Malow, największego producenta mebli metalowych w Polsce, z historią sięgającą 1984 roku.
  • Jan Zadykowicz, Prezes firmy Jazon, producenta narzędzi oraz maszyn do prac drogowych i brukarskich.

15:45

PRZERWA KAWOWA

16:00

„Cybersecurity: Jak uchronić firmę przed atakiem hakerskim?” Prezentacja oraz symulacja włamania do systemów. - Eksperci zespołu Cyber Risk Services, Deloitte

16:30

„Jak zabezpieczyć majątek, kapitał i know-how?” Studium przypadku - Eksperci zespołu prawno-podatkowego Deloitte

17:00

BANKIET

Rejestracja

23 listopada 2017 r.
godz. 13:00-17:00

Hotel Esperanto
ul. Legionowa 10
Białystok

Warunki uczestnictwa:
Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Osoba kontaktowa:
Tadeusz Dulian
tdulian@deloittece.com
tel.: 48 728 465 186

Kliknij, aby się zarejestrować

Cykl spotkań „Wyzwania dla firm rodzinnych 2017” kierowany jest przede wszystkim do właścicieli i sukcesorów w średnich i dużych firmach rodzinnych oraz prywatnych, (tj. gdzie właścicielami są osoby fizyczne). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz chęć zapewnienia optymalnych warunków uczestnictwa oraz możliwości wymiany doświadczeń w jednorodnej grupie uczestników, organizator rezerwuje prawo do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez osoby inne, niż bezpośredni adresaci niniejszej oferty, w szczególności osoby reprezentujące firmy doradcze, kancelarie prawne i podatkowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, a także instytucje sektora publicznego.

wyzwania dla firm rodzinnych

Prelegenci

Artur Czepczyński - Właściciel firm spedycyjnych ABC-Czepczyński i Simple Way, biura SONRISO - touroperatora specjalizującego się w ofercie dla klientów premium oraz Ośrodka Wypoczynkowego WEZAJ. Członek Zarządu The Family Businness Network Poland oraz Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Założyciel Wielkopolskiego Klubu Biznesu.

Henryk Owsiejew - Założyciel i właściciel grupy Litpol i firmy Malow – jednego z 6 największych producentów wysokiej jakości metalowych mebli w Europie. Misją Henryka Owsiejewa jest pokazanie, że w Polsce Wschodniej mogą powstawać produkty najwyższej jakości, które są w stanie podbić świat. Firma ma również zakłady produkcyjne Litpol-Ukraina w Charkowie i Malow Skand w Świnoujściu. Prywatnie Pan Henryk jest pasjonatem sportu, współzałożycielem i sponsorem Suwalskiego Klubu Badmintona Litpol-Malow. Jego motto brzmi: chcieć, umieć i mieć trochę szczęścia.

Henryk Owsiejew - Litpol

Jan Zadykowicz - Prezes firmy Jazon, producent narzędzi oraz maszyn do prac drogowych i brukarskich. Firma zapoczątkowana w 1984 roku jako zakład ślusarski, koncentrowała się głównie na częściach do maszyn poligraficznych oraz włókienniczych i skierowana była na rynek niemiecki. Dziś oferuje obrabiarki do metalu, technologie obróbcze, oprzyrządowanie technologiczne oraz zrobotyzowane zespoły obróbcze i montażowe.

Antoni Stolarski - Samasz

Marcin Ludwiszewski - Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jako Lider obszaru Cyberbezpieczeństwa w Deloitte w Polsce wspiera klientów w zakresie projektowania oraz wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, a także zarządzania ryzykiem  bezpieczeństwa informacji. Absolwent studiów MBA na Politechnice Warszawskiej oraz studiów o profilu informatycznym w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Posiada certyfikaty CISM, CRISC oraz CISSP.

Robert Nowak - Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego. Posiada tytuł MBA. Od 2002 roku w Deloitte pracuje w zespole świadczącym usługi konsultingowe dla firm z różnych sektorów, w tym z sektora TMT. Uczestniczył w wielu projektach podatkowych dotyczących m.in. wdrażania nowych struktur organizacyjnych i finansowych działalności spółek, wdrażania procedur podatkowych, strukturyzacji odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zmian własnościowych, restrukturyzacji struktur, fuzji i przejęć.

Robert Nowak - Deloitte w Polsce

Anna Rączkowska - jest radcą prawnym I posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu kontroli podatkowych, których celem jest określenie czynników ryzyka podatkowego dla klientów z różnych branż, w badaniu zgodności procedur podatkowych z wymogami Ustawy Sarbanesa-Oxleya, poprawności kalkulacji podatku odroczonego oraz sprawozdawczości zgodnie z amerykańskimi standardami i wymogami interpretacji FIN-48 oraz w prowadzeniu analiz istniejących i potencjalnych czynników ryzyka podatkowego.

9 listopada, Kraków • 7 grudnia, Lublin • 25 stycznia, Katowice •8 luty, Poznań • 22 luty, Brzeźnica k. Rzeszowa • 6 marca, Pabianice k. Łodzi • 22 marca, Wrocław • 20 kwietnia, Opole • 24 maja, Nowy Sącz • 7 czerwca, Olsztyn • 21 czerwca, Szczecin

Kontakt

Tadeusz Dulian

Tadeusz Dulian

Starszy Menedżer, Marketing i Rozwój Biznesu

Rozwija w krajach Europy Centralnej globalny program EMEA Deloitte Family Business Network adresowany do firm rodzinnych oraz środkowoeuropejską inicjatywę CE German Desk w Deloitte. Zajmuje się także... Więcej

Powiązane tematy