Najważniejsze zmiany w CIT, VAT i PIT

Wydarzenia

Zmiany w podatkach 2018

Najważniejsze zmiany w CIT, VAT i PIT

Poznań, 22 listopada 2017 r., godz. 10:00 - 14:30

Koniec roku to dla większości podatników okres wzmożonej pracy związanej z zamknięciem roku finansowego, jak również „ostatni dzwonek” do zapoznania się z istotnymi zmianami w regulacjach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 2018 r. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, proponujemy wspólne spotkanie, w trakcie którego omówimy najistotniejsze zmiany w przepisach o CIT, VAT i PIT.

Agenda spotkania

1. Zmiany w CIT

 • Wprowadzenie – cel zmian i ich status na dzień szkolenia
 • Wyodrębnienie dochodów z zysków kapitałowych i dochodów operacyjnych
 • Koszty usług niematerialnych oraz licencji niematerialnych
 • Limit kosztów finansowania dłużnego
 • Podatek od przychodów z tytułu własności środka trwałego
 • Amortyzacja i korzystanie z WNiP zbytych i ponownie nabytych
 • Pozostałe zmiany:

        - Podatkowe grupy kapitałowe

        - Połączenia i podziały spółek

        - Aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

        - Zagraniczne spółki kontrolowane

        - Ulga na działalność B+R

2. Zmiany w VAT

 • Split payment
 • Kasy fiskalne on-line
 • JPK

3. Zmiany w PIT

 • Zmiany (w tym zmiany limitów) w zwolnieniach w PIT
 • Programy motywacyjne
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodów
 • Inne

 

Szkolenie będzie miało formę interaktywnej prezentacji, w czasie której uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Adresatami spotkania są Prezesi, Członkowie Zarządów, Dyrektorzy Finansowi oraz Główni Księgowi średnich i dużych przedsiębiorstw. Ilość miejsc ograniczona. W spotkaniu mogą wziąć udział maks. 2 osoby z jednej firmy/grupy.

Rejestracja

22 listopada 2017 r.
godz. 10:00 – 14:30

City Park Hotel & Residence
Sala D.O.M. 88
ul. Ułańska 1
Poznań

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:
Michał Biegański
mbieganski@deloitteCE.com
tel.: 61 882 43 02

Zarejestruj się

Prelegenci

Marcin Mroczek

Marcin Mroczek

Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

Marcin Mroczek jest dyrektorem w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia w Arnhem Business Schoo... Więcej

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Katarzyna Kurzawska-Puchała jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Starszym Menedżerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, rozpoczynała pracę w biu... Więcej

Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Krzysztof jest Menedżerem w dziale doradztwa podatkowego. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego. Specjalizuje się m.in. w projektach dotyczących podatków pośrednich, w szczeg... Więcej