Agenda CFO

Artykuł

Agenda CFO

Kluczowe czynniki kształtujące krajobraz biznesowy

Coraz częściej obszar działania dyrektorów finansowych ma kluczowe znaczenie dla całej firmy, a celem artykułu Agenda CFO jest wskazanie im kierunku, w którym warto podążać.

Wprowadzenie

Zmiany w świecie biznesu nie są niczym nowym, jednak współczesne realia nieco odbiegają od dotychczasowych wyzwań. Wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na szybsze wprowadzenie innowacji, wymusił przejście na zdalny model pracy oraz skłonił wielu z nas do stania się czynnymi użytkownikami wirtualnego świata. Wielu dyrektorów finansowych zmaga się z nowymi wyzwaniami, jak na przykład inflacją, niektórzy z nich po raz pierwszy w swojej karierze. W świecie biznesu w dalszym ciągu dochodzi do konsolidacji, nic więc dziwnego, że liczba fuzji i przejęć osiągnęła rekordowo wysoki poziom1. Pojawiają się również apele o wprowadzenie nowych regulacji, które swoim zakresem objęłyby wpływ technologii na biznes oraz społeczeństwo. Natomiast coraz bardziej niepokojąca sytuacja klimatyczna oraz niestabilność polityczna wymaga od organizacji gotowości do wprowadzania zmian i transformacji.

W kontekście wspomnianych zawirowań dyrektorzy finansowi pełnią rolę katalizatora, wprowadzając pozytywne zmiany i wnosząc wartość dodaną. Poza tym coraz częściej angażują się w inicjatywy niezwiązane z ich głównym obszarem zainteresowań.

Celem Agendy CFO jest wspieranie i uwrażliwienie dyrektorów finansowych na aktualne trendy. Program czerpie z naszego wieloletniego doświadczenia zdobytego w trakcie współpracy z dyrektorami finansowymi oraz inicjatywy CFO Program stworzonej przez Deloitte USA. Agenda CFO koncentruje się na siedmiu kluczowych czynnikach kształtujących krajobraz biznesowy i obejmuje następujące elementy:

  • sesje CFO Transition Lab™,
  • kwartalne badanie CFO Signals™,
  • webcasty CFO 4Sight oraz serię publikacji CFO Insights, które ukazują się co dwa tygodnie.

Mając świadomość, że wpływ różnego rodzaju czynników dotyczy nie tylko szeroko pojętego obszaru finansowego, ale też całego biznesu, zachęcamy do zapoznania się z Agendą CFO oraz podzielenia się obserwacjami ze swoim zespołem. Przedstawione czynniki z pewnością będą ewoluować w miarę upływu czasu, a jak pokazały dwa ostatnie lata, nie ma wątpliwości, że szykują się kolejne nieoczekiwane zmiany.

The CFO Agenda

Idąc dalej

Początkową fazę pandemii COVID-19 można postrzegać na dwa sposoby. Jako niszczycielską siłę, która przyczyniła się do natychmiastowego upadku wielu podmiotów, ale być może również jako siłę napędową długo oczekiwanych zmian. Okazało się, że duża część firm wspólnie ze swoimi dyrektorami finansowymi, znacznie wcześniej niż początkowo planowano, postanowiła przeprowadzić transformację cyfrową. Co więcej, zdołały znaleźć sposób na wydajne wykorzystanie środków na niezbędne inwestycje, które dotyczyły między innymi skalowania infrastruktury czy wzmocnienia cyberbezpieczeństwa na potrzeby zdalnego modelu pracy. W ramach wprowadzonych inicjatyw ulepszono również dostęp do istotnych danych i analiz z myślą o usprawnieniu procesu planowania scenariuszowego.

Oszałamiające tempo zmian nie tylko doprowadziło do zredefiniowania dotychczasowych priorytetów, ale też istotnie wpłynęło na rolę dyrektorów finansowych oraz ich funkcję w ramach organizacji. Pojawienie się wielu niespotykanych dotąd wyzwań, nierzadko dotyczących kwestii technologicznych, przyczyniło się do poszerzenia obszaru zainteresowań CFO, zmuszając ich do pełnienia roli katalizatora kreatywnego myślenia w zakresie innowacyjnych rozwiązań tworzących wartość, przyspieszenia procesu wprowadzania cyfryzacji oraz dostosowywania strategii pod kątem wzmocnienia wyników i poprawienia ROI.

Mimo że cotygodniowe korekty planów finansowych czy miesięczne planowanie scenariuszowe mogą odejść w zapomnienie wraz z samą pandemią, nie zanosi się, aby dyrektorzy finansowi powrócili do swoich dawnych metod pracy. Oczywiście w dalszym ciągu będą nadzorować alokację kapitału, sprawozdawczość finansową, zarządzanie ryzykiem czy inne tradycyjne obszary finansowe. Jednak wielu finansistów stanęło w obliczu nowych oczekiwań ze strony zarządu, inwestorów czy też całego mnóstwa wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, co niejednokrotnie wiąże się z pogodzeniem rozbieżnych wymagań.

Za sprawą dodatkowych oczekiwań doszło do podniesienia rangi CFO w ramach firmy i poza nią. Dotychczas postrzegani wyłącznie jako zarządzający aktywami, obecnie dyrektorzy finansowi stanowią siłę napędową wyników finansowych. Oczekuje się również, że odegrają większą rolę w różnego rodzaju przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje - od ponownego zdefiniowania modelu pracy oraz miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obliczu tzw. wielkiej rezygnacji, po przeprowadzenie transformacji działalności firmy i modeli przychodowych z myślą o wyjściu naprzeciw oczekiwań klientów oraz zwiększeniu konkurencyjności. Co więcej, powierzane są im rozmaite zadania dotyczące nie tylko ich głównego obszaru zainteresowań, inflacji czy wahań na rynku finansowym, ale też kwestii związanych z szerszym zakresem regulacji, cyberatakami czy szybkimi zmianami technologicznymi, którym często towarzyszy dawno niespotykany element niepewności i niejasności. Tego rodzaju okoliczności wymagają od dyrektorów finansowych lepszego zrozumienia i odpowiedniej oceny stale zmieniającego się otoczenia, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Koniec końców w obliczu nowego, zwiększonego zakresu obowiązków sami CFO muszą wykazać się elastycznym podejściem jako liderzy i zapewnić swoim organizacjom to, czego najbardziej potrzebują: wiedzy na temat czynników tworzących wartość i wspierających realizację celów, oraz możliwości optymalizacji obydwu obszarów.

Przypisy
W 2021 globalny rynek fuzji i przejęć odnotował rekordowy wynik transakcji, po raz pierwszy osiągając ponad 5 bln dolarów, Reuters, 31 grudnia 2021 r.

Czy ta strona była pomocna?