Artykuł

Więcej polskich firm w rankingu

Raport CE TOP 500 - edycja 2015

Wrzesień 2015 r.

Lista 500 największych firm, 50 banków oraz 50 ubezpieczycieli w 18 krajach Europy Środkowej oraz Ukrainy

Składowe raportu Deloitte:

  • ranking 500 największych przedsiębiorstw oraz 50 banków i 50 ubezpieczycieli. Przy analizie uwzględniono przychody spółek za 2014 r. oraz I kwartał 2015 r. wyrażone w euro po kursie średnim z danego okresu, dla banków – sumę aktywów, dla firm ubezpieczeniowych – składkę przypisaną brutto.
  • analizy i komentarze ekspertów Deloitte oraz wywiady prezesów i członków zarządu wybranych firm z listy
  • publikacja nagrody dla najlepszej firmy „Index of Success”
  • wątkiem dodatkowym w tegorocznej edycji jest odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój.
Pobierz raport: Deloitte “CE TOP 500” - edycja 2015

CE TOP 500 - Lista 500 firm obejmuje spółki z w podziale na 7 sektorów gospodarki:

 

1. TMT (Technologie-Media-Telekomunikacja),
2. Sektor publiczny,
3. Farmaceutyki i ochrona zdrowia,
4. Dobra konsumpcyjne i transport,
5. Energetyka i zasoby naturalne,
6. Wyroby przemysłowe,
7. Sektor budowlany.

Badanie obejmuje 18 krajach Europy Środkowej (Łotwa, Bułgaria, Czechy, Słowenia, Węgry, Słowacja, Polska, Chorwacja, Estonia, Serbia, Rumunia, Litwa, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Mołdawia) i Ukraina.

CE TOP 500 - komentarz eksperta

Kluczowe dane nt. raportu CE TOP 500

Indeks sukcesu/ „Index of Success” – w jakiej kondycji są liderzy?

 

„Indeks sukcesu” składa się z 30 najlepszych firm Europy Środkowej (25 firm, 3 banki, 2 ubezpieczycieli) – to wskaźnik pokazujący ich kondycję finansową. Tworzenie wskaźnika indeksu odbywa się według klarownych zasad. Jego składnikami w 25 proc. są dynamika przychów, wzrost aktywów w przypadku banków czy składki przypisanej brutto w przypadku ubezpieczycieli, kolejne 25 proc. to te same składniki skorygowane o wzrost cen surowców, 30 proc. to rentowność wyrażona w zwrocie kapitału własnego (ROE) i po 10 proc. płynność i relatywna wysokość kapitałów własnych.

Aby znaleźć się w indeksie najlepszych firm trzeba spełnić kilka kryteriów:

  • obecność na liście „CE TOP 500”,
  • duża skala prowadzonego biznesu (500 mln Euro przychodów w przypadku firm, 10 mld Euro aktywów dla banków oraz co najmniej 250 mln Euro składki przypisanej brutto dla ubezpieczycieli),
  • siedziba spółki musi być zlokalizowana w Europie Środkowej,
  • spółka musi mieć przejrzystą strukturę właścicielską oraz publikować sprawozdania finansowe,
  • firma musi prowadzić działalność w co najmniej trzech krajach,
  • firma musi cieszyć się dobrą reputacją.

Nagroda „Index of Success” - Company of the Year

Nagrodzoną firmę z indeksu wybiera kapituła, która pod uwagę bierze również pozafinansowe kryteria, jak choćby prowadzoną przez daną spółkę aktywność w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Czy ta strona była pomocna?