Artykuł

Raport: CE TOP 500

X edycja

wrzesień 2016 r.

Lista 500 największych firm, 50 banków oraz 50 ubezpieczycieli w 18 krajach Europy Środkowej oraz Ukrainy

CE TOP 500 - Lista 500 firm obejmuje spółki z w podziale na 7 sektorów gospodarki:

 

1. TMT (Technologie-Media-Telekomunikacja),
2. Sektor publiczny,
3. Farmaceutyki i ochrona zdrowia,
4. Dobra konsumpcyjne i transport,
5. Energetyka i zasoby naturalne,
6. Wyroby przemysłowe,
7. Sektor budowlany.

Badanie obejmuje 18 krajach Europy Środkowej (Łotwa, Bułgaria, Czechy, Słowenia, Węgry, Słowacja, Polska, Chorwacja, Estonia, Serbia, Rumunia, Litwa, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Mołdawia) i Ukraina.

Pobierz raport: Deloitte “CE TOP 500” - edycja 2016

O raporcie Deloitte CE TOP 500

Deloitte CE Top 500 jest rankingiem największych spółek z 18 krajów środkowoeuropejskich i Ukrainy. Zawiera także opinie liderów biznesu dotyczące transformacji cyfrowej.

W swej dziesięcioletniej historii od chwili ukazania się, ta coroczna publikacja stała się trwałym elementem krajobrazu gospodarczego Europy Środkowej dzięki swym niezwykłym obserwacjom dotyczącym 500 największych i najważniejszych firm w naszym regionie.

Ranking jest opracowywany na podstawie skonsolidowanych przychodów firm za rok finansowy 2015. Podstawą rankingu są przychody ujawnione przez poszczególne jednostki gospodarcze prowadzące działalność na terenie Europy Środkowej. Ranking uwzględnia spółki w podziale na branże i kraje. Zawiera też analityczne komentarze podkreślające niektóre najważniejsze trendy obserwowane w ciągu roku oraz łączy je z wynikami gospodarczymi poszczególnych sektorów.

Raport to coś więcej, niż tylko ranking. Już od sześciu lat jest także podstawą do przyznawania corocznej nagrody Deloitte Index of Success, wręczanej spółce spośród CE Top 500, która wykazała się ogólnie najlepszymi wynikami w danym roku. Wyniki te oceniane są na podstawie kryteriów finansowych i niefinansowych, takich jak wyniki w zakresie fuzji i przejęć oraz działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zwycięzcę wybiera niezależne jury złożone z przedstawicieli największych firm oraz postaci ze świata polityki i nauki.

Co roku wybieramy też temat przewodni raportu i zapraszamy najwybitniejsze postacie ze świata biznesu w regionie, aby skomentowały jakieś zagadnienie ważne dla firm lub zarządów. W tym roku przyglądamy się transformacji cyfrowej (zwanej także digitalizacją).

Składowe raportu Deloitte:

  • ranking 500 największych przedsiębiorstw oraz 50 banków i 50 ubezpieczycieli. Przy analizie uwzględniono przychody spółek za 2015 r. oraz I kwartał 2016 r. wyrażone w euro po kursie średnim z danego okresu, dla banków – sumę aktywów, dla firm ubezpieczeniowych – składkę przypisaną brutto.
  • analizy i komentarze ekspertów Deloitte oraz wywiady prezesów i członków zarządu wybranych firm z listy
  • publikacja nagrody dla najlepszej firmy „Index of Success”
  • wątkiem dodatkowym w tegorocznej edycji jest odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój.

Sytuacja gospodarcza w regionie Europy Środkowej – perspektywy. Tło makroekonomiczne do raportu Deloitte „CE TOP 500” edycja 2016

Indeks sukcesu / „Index of Success” – w jakiej kondycji są liderzy?

 

„Indeks sukcesu” składa się z 30 najlepszych firm Europy Środkowej (25 firm, 3 banki, 2 ubezpieczycieli) – to wskaźnik pokazujący ich kondycję finansową. Tworzenie wskaźnika indeksu odbywa się według klarownych zasad. Jego składnikami w 25 proc. są dynamika przychów, wzrost aktywów w przypadku banków czy składki przypisanej brutto w przypadku ubezpieczycieli, kolejne 25 proc. to te same składniki skorygowane o wzrost cen surowców, 30 proc. to rentowność wyrażona w zwrocie kapitału własnego (ROE) i po 10 proc. płynność i relatywna wysokość kapitałów własnych. W tym roku z okazji 10 –lecia raportu zostanie przyznana również nagroda dla najlepszej firmy na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Aby znaleźć się w indeksie najlepszych firm trzeba spełnić kilka kryteriów:

  • obecność na liście „CE TOP 500”,
  • duża skala prowadzonego biznesu (500 mln Euro przychodów w przypadku firm, 10 mld Euro aktywów dla banków oraz co najmniej 250 mln Euro składki przypisanej brutto dla ubezpieczycieli),
  • siedziba spółki musi być zlokalizowana w Europie Środkowej,
  • spółka musi mieć przejrzystą strukturę właścicielską oraz publikować sprawozdania finansowe,
  • firma musi prowadzić działalność w co najmniej trzech krajach,
  • firma musi cieszyć się dobrą reputacją.

Nagroda „Index of Success” - Company of the Year

Nagrodzoną firmę z indeksu wybiera kapituła, zwyciezca został wybrany w oparciu o kryteria finansowe.

 

CE TOP 500 – analiza krajów oraz branż

Czy ta strona była pomocna?