Artykuł

Raport: Fuzje i przejęcia w sektorze chemicznym w 2016

Prognozy dla globalnego sektora chemicz­nego

Marzec 2016

Globalny raport Deloitte "2016 Global chemical industry mergers and acquisitions outlook"

Według ekspertów Deloitte w roku 2016 aktywność na rynku transakcji M&A w branży chemicznej powinna się utrzymać na podobnym, wysokim poziomie.

Kolejna edycja globalnego raportu zawiera prognozy dotyczące transakcji M&A na światowych rynkach. W 2015 roku na rynku fuzji i przejęć w globalnym przemyśle chemicznym doszło do 612 transakcji, których wartość wyniosła 145,8 mld dolarów, niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej. Wiele wskazuje na to, że aktywność utrzyma się na podobnym poziomie.

„Szanse na tak duży wzrost wartości transakcji jak w 2015 r. są raczej nieduże, ale wiele czynników przemawia za utrzymaniem się wysokiej aktywności na rynku M&A w sektorze chemicznym. Presja konkurencyjna oraz globalne spowolnienie gospodarcze mogą zachęcać kolejne duże spółki chemiczne do spektakularnych transakcji w ramach konsolidacji sektora. Niski koszt długu i jego dobra dostępność sprawiają, że  fuzje i przejęcia dla wielu zarządów mogą być atrakcyjnym sposobem na dostarczenie akcjonariuszom oczekiwanego przez nich wzrostu wartości.” – mówi Marek Chlebus, szef Zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Duży wpływ na aktywność sektora w obszarze M&A będzie miał między innymi trend pozbywania się przez spółki chemiczne aktywów niezwiązanych z ich podstawową działalnością oraz upraszczania struktur. Jednak mimo pozytywnych prognoz na horyzoncie można dostrzec szereg ryzyk, o których mówią eksperci Deloitte. Przykładowo w efekcie silnej aktywności transakcyjnej zarządy dużych koncernów mogą zacząć się skupiać na integracji połączonych aktywów, kosztem nowych pomysłów na fuzję i przejęcia. Z kolei część spółek w efekcie kryzysu w innych branżach może próbować poszukiwać okazji inwestycyjnych poza sektorem chemicznym.

Raport: Fuzje i przejęcia w sektorze chemicznym w 2016 (w języku angielskim)
Czy ta strona była pomocna?