Artykuł

Raport: Fuzje i przejęcia w sektorze chemicznym w 2015

Prognozy dla globalnego sektora chemicz­nego

Luty 2015

Globalny raport Deloitte "2015 Global chemical industry mergers and acquisitions outlook"

Według ekspertów Deloitte 2015 rok powinien przynieść rekordową liczbę transakcji M&A w branży chemicznej.

Kolejna edycja raportu zawiera pozytywne prognozy dotyczące transakcji M&A na światowych rynkach. Według ekspertów Deloitte w 2015 roku liczba transakcji fuzji i przejęć powinna w dalszym ciągu rosnąć.
Wpływ na to będą miały m.in. lepsze wyniki bilansowe spółek, płynność na rynkach długu oraz utrzymujące się na atrakcyjnym poziomie stopy procentowe. Zwiększenie aktywności w zakresie M&A będzie można w dalszym ciągu obserwować wśród spółek prowadzących działalność w kluczowych segmentach branży, tj. w segmencie towarów, produktów pośrednich i specjalistycznych, nawozów i środków ochrony roślin, a także gazów przemysłowych. Kolejnym czynnikiem, który wywiera pozytywny wpływ na zwiększenie liczby transakcji M&A jest zainteresowanie biotechnologią oraz odnawialnymi źródłami energii.

Raport identyfikuje także potencjalne zagrożenia (tj. spadek cen ropy), które mogą wpłynąć negatywnie na decyzje inwestorów z sektora chemicznego.  

Raport: Fuzje i przejęcia w sektorze chemicznym w 2015 (w języku angielskim)
Czy ta strona była pomocna?