Fuzje i przejęcia w sektorze dóbr konsumpcyjnych

Artykuł

Raport: Measuring the Pulse. Consumer Products M&A Insights

Fuzje i przejęcia w sektorze dóbr konsumpcyjnych

2017

Jak pokazuje raport Deloitte „Measuring the Pulse. Consumer Products M&A Insights”, niepewność gospodarcza nie odbiła się negatywnie na liczbie fuzji i przejęć w sektorze dóbr konsumpcyjnych.

Raport „Measuring the Pulse. Consumer Products M&A Insights” analizuje transakcje, w pięciu segmentach sektora dóbr konsumpcyjnych: żywności i napojów, artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego, wyrobów tytoniowych oraz rolno-hodowlanym.

 

Żywność:

Transakcje zawarte w tym segmencie w okresie ostatnich 12 miesięcy były zbliżone do zawieranych w roku 2015. Najważniejszym czynnikiem decydującym o fuzjach i przejęciach były możliwości strategiczne na nowych i starych rynkach, a także rosnące zainteresowanie aspektami zdrowotnymi.

W nadchodzących miesiącach główne trendy w tym segmencie będą obejmować dalszą konsolidację i zrównoważony rozwój, połączone z zaspokajaniem zmieniających się upodobań konsumentów.

Napoje:

Fuzja branżowych gigantów, firm ABInBev i SABMiller, to największa transakcja od momentu publikowania raportów - kwietnia 2013 roku. Stała się punktem wyjścia dalszych tego rodzaju transakcji w segmencie piwowarskim.

Przewiduje się dalsze przejęcia wiodących marek alkoholowych (w tym wymianę aktywów między głównymi uczestnikami rynku), poszukiwanie alternatywnych ofert produktów prozdrowotnych i dalsze zainteresowanie działalnością charakteryzującą się wysokim wzrostem.

Artykuły użytku osobistego i gospodarstwa domowego:

W segmencie artykułów użytku osobistego, odzieży i opieki domowej, liczba fuzji i przejęć nadal rośnie, w szczególności w odniesieniu do artykułów użytku osobistego, gdzie obserwuje się największe ich nasilenie zarówno pod względem wartości, jak i liczby transakcji.

W roku 2017 działalności tej będzie towarzyszyć szeroko zakrojona reorganizacja modeli działalności, ukierunkowana na osiągnięcie pozycji lidera rynkowego i zaspokojenie oczekiwań klientów.

Wyroby tytoniowe:

W tym segmencie zaobserwowano najmniej dużych transakcji, ale niedawno ogłoszona propozycja fuzji firm BAT i Reynolds spowoduje powstanie giełdowej firmy tytoniowej charakteryzującej się największą na świecie sprzedażą i zapewne przyczyni się do dalszej konsolidacji segmentu.

Transakcje zawierane w roku 2017 będą prawdopodobnie dotyczyć firm o dużym potencjale wzrostu, działających na nowych rynkach geograficznych, promujących nowe modele dystrybucji i posiadających szeroką ofertę produktów elektronicznych - zarówno jednorazowych, jak i wielokrotnego użytku.

Rolnictwo i hodowla:

Wartość transakcji w tym segmencie była mniejsza niż rok temu, ale nadal jest aktywnym rynkiem fuzji i przejęć.

W roku 2017 oczekuje się wzrostu cen towarów giełdowych, co zwiększy nacisk na marże. W tej sytuacji podstawowe znaczenie będą miały możliwości zwiększenia skali działania - zarówno poprzez wzrost produkcji, jak i wejście na nowe rynki, również w formie konsolidacji.

Fuzje i przejęcia: perspektywy na rok 2017

Według raportu „Measuring the Pulse. Consumer Products M&A Insights” czynniki, które będą kształtowały rynek fuzji i przejęć w bieżącym roku to m.in.:

  • odporność gospodarki brytyjskiej na skutki Brexitu i słabnącą pozycja funta szterlinga,
  • rosnąca presja na zwiększanie wartości przedsiębiorstw
  • utrzymujący się popyt na aktywa umożliwiające i ułatwiające zrównoważony rozwój.
  • napływ nowych inwestorów z innych kontynentów na rynek europejski

Czy ta strona była pomocna?