Raport: Nastroje i oczekiwania funduszy private equity w Europie Środkowej

Artykuł

Raport: Nastroje i oczekiwania funduszy private equity w Europie Środkowej

Harvest mode. Private Equity Confidence Survey Central Europe

Warszawa, 23 lipca 2019

Prezentujemy wyniki 33. edycji regionalnego badania Deloitte z cyklu „Central Europe Private Equity Confidence Survey”, które pokazuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski te dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Raport: Harvest mode. Private Equity Confidence Survey Central Europe

  • Coraz więcej funduszy private equity (PE) w Europie spodziewa się wzrostu liczby zawieranych transakcji w najbliższych miesiącach.
  • Wyniki badania pokazują zwiększony optymizm inwestorów w ocenie sytuacji gospodarczej. Trzy czwarte badanych respondentów nie przewiduje zmian w obecnej sytuacji gospodarczej, a 8% spodziewa się jej poprawy.
  • Zainteresowanie inwestorów największymi firmami zmieniło się na korzyść przedsiębiorstw średniej wielkości i startup-ów. Największej konkurencyjności w pozyskiwaniu tych właśnie aktywów spodziewa się odpowiednio 40% i 13% respondentów.
  • W ciągu najbliższych miesięcy fundusze PE zamierzają skupić się na zarządzaniu swoim istniejącym portfelem spółek, co wskazało 32% badanych respondentów. Wciąż jednak największym zainteresowaniem inwestorów będzie poszukiwanie nowych inwestycji (58%)
Raport: Harvest mode. Private Equity Confidence Survey Central Europe (w języku angielskim)

Private Equity confidence Survey Summer 2019

Czy ta strona była pomocna?