Raport: 80 proc. inwestorów z Europy Środkowej w 2023 roku spodziewa się zysków

Artykuł

Raport: 80 proc. inwestorów z Europy Środkowej w 2023 roku spodziewa się zysków

From adversity to Agility

Central Europe Private Equity Confidence Survey | Winter 2022/23

Przedstawiamy wyniki 40. edycji regionalnego badania Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey. Raport prezentuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: sytuacji ekonomicznej, rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Kluczowe wnioski raportu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey

  • 80% inwestorów z Europy Środkowej w 2023 roku spodziewa się zysków, a w ciągu pół roku podwoiła się liczba funduszy Private Equity dostrzegających okazje inwestycyjne.
  • W połowie 2022 r. opracowywany przez Deloitte indeks nastrojów środkowoeuropejskiej branży PE wynosił zaledwie 58 pkt i było to jedno z najniższych wskazań w jego historii. Ostatnie badanie pokazuje jednak, że trend spadkowy wyhamował, a regionalni inwestorzy zaczęli wyciągać wnioski z doświadczanych cykli koniunktury, aby skutecznie rozpoznawać warunki niezbędne do przeprowadzenia udanych transakcji. W rezultacie, nieznacznie zwiększył się deklarowany przez respondentów optymizm – indeks osiągnął 67 punktów.
  • W deklaracjach zaufania do gospodarki widać pierwsze oznaki poprawy, z delikatnym spadkiem odsetka respondentów, którzy spodziewają się pogorszenia warunków ekonomicznych – do 79% z 86% latem 2022r. Poprawy warunków ekonomicznych spodziewa się 3% respondentów.
  • Respondenci badania wykazują jednak pewne oznaki optymizmu. W poprzedniej edycji nikt nie wskazywał na możliwość poprawy dostępności źródeł finansowania transakcji, ale w zimowej edycji tak odpowiedziało 3% pytanych. Choć nadal dwie trzecie ogółu uczestników ankiety spodziewa się zmniejszenia płynności w pierwszej połowie 2023 r., to jest to delikatny spadek w stosunku do 71% z ostatniego badania.
  • 40% respondentów wskazało, że chętniej zwraca się do funduszy kredytowych i pożyczkodawców niebędących bankami, ponieważ trudniej jest im zabezpieczyć finansowanie. Jednocześnie nieco ponad jedna trzecia (34%) nie doświadczyła żadnych zmian w dostępności funduszy na inwestycje. Niemal jedna piąta (17%) wskazała, że potrzebuje teraz więcej pożyczkodawców do sfinalizowania swoich planów transakcyjnych.
  • Spadać mogą też oczekiwania cenowe oferentów. 45% respondentów uważa, że tak się stało w drugiej połowie 2022 r., a niemal dwie trzecie (64%) spodziewa się tego w pierwszej połowie bieżącego roku. Oczekiwania na pierwszą połowę 2023 r. są takie same jak w letniej ankiecie, wskazując na spójność nastrojów co do tego, jak mogą kształtować się wyceny w tym roku.
  • Czynniki ESG jako narzędzie podnoszące wartość inwestycji: fundusze Private Equity operujące w Europie Środkowej coraz powszechniej uwzględniają kwestie ESG w swoich strategiach i działaniach, od początkowych deklaracji i intencji przechodząc do wymiernych aktywności w tym obszarze. O połowę, z 14% do 21% wzrósł odsetek deklarowanego przez ankietowanych zaangażowania we wdrażanie konkretnych zobowiązań i celów dekarbonizacyjnych.
  • Ponad połowa uczestników badania (52%) dostrzega potencjał czynników ESG do zwiększania wartości inwestycji, a to oznacza wzrost w ciągu pół roku o 15 p.p. Co czwarty respondent (24%) uznaje je za element strategii ograniczania ryzyka, która może zaprocentować w przyszłości. Dwukrotnie w ciągu roku zmniejszyły się też wskazania o niechęci do szybkiego uwzględniania tych kwestii w strategiach (do 3%) oraz postrzegające je co najwyżej jako koszt (do 2%).

O badaniu

Badanie CE PE Confidence Survey od 2003 r. co 6 miesięcy śledzi zmieniające się nastroje inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecna edycja skupia się na oczekiwaniach obejmujących okres od grudnia 2023 do czerwca 2023 roku. PE Confidence Index obliczany jest na podstawie otrzymanych od specjalistów PE skupionych na Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzi na pytania dotyczące: klimatu gospodarczego, dostępności długu, koncentracji inwestorów, wielkości transakcji, aktywności rynkowej, zwrotu z inwestycji, działań inwestorów. Okresowe średnie wskazań pozytywnych są porównywane z wiosną 2003 r. W ten sposób obliczany jest Indeks zaufania PE dla tego regionu. Ankieta zawiera również pytania dotyczące wojny w Ukrainie na branżę PE, a także agendy zrównoważonego rozwoju i ESG oraz technologii.

Raport: Central Europe Private Equity Confidence Survey

Central Europe Private Equity Confidence Survey

From adversity to Agility

Przedstawiamy wyniki 40. edycji regionalnego badania Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey. Raport prezentuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?