M&A Business Insights and Data Engineering

Rozwiązania

M&A Business Insights and Data Engineering

Synteza wniosków z dostępnych danych

Ujarzmiamy duże dane

Oddzielenie sygnału od szumu wymaga sprawdzonych technologii oraz doświadczonych specjalistów. Dedykowany Zespół Inżynierów Danych dba o dopasowanie odpowiedniej architektury i narzędzi, dzięki którym wszystkie dane wokół transakcji optymalnie pracują na rzecz strony, której doradzamy. Budujemy bazy danych, w których wszystkie informacje ilościowe dostępne na różnych etapach transakcji gromadzone są w jednym miejscu, w przemyślany i uporządkowany sposób. Łączymy dane z różnych obszarów przedsiębiorstwa (finansowe, operacyjne, handlowe), a także z baz zewnętrznych i własnych zasobów. Zapewnia to spójność, porównywalność, a także kontrolę dostępu niemożliwą do osiągnięcia w przypadku pracy wyłącznie z danymi rozproszonymi w plikach Excel.

Automatyzacja przetwarzania danych w procesie transakcji

Wykorzystujemy sprawdzone technologie i wiedzę naszych inżynierów danych do automatyzacji zadań takich jak przygotowanie danych, umieszczanie lub pobieranie z VDR, aktualizacja danych, weryfikacja ich danych, dostosowanie do struktury i formatów wymaganych przez wewnętrzne narzędzia strony, dla której pracujemy. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ryzyka błędów oraz pracę wszystkich zaangażowanych w projekt osób na spójnym, zawsze aktualnym zestawie danych.

Wdrażamy systemy Business Intelligence

Dobrze wdrożone rozwiązania klasy BI dają szybki wgląd w kluczowe wskaźniki biznesowe, trendy i relacje między nimi. W przeciwieństwie do tradycyjnych wykresów i tabel z danymi, umożliwiają szybkie przejścia od szczegółu do ogółu.

  • pogłębiona analiza danych historycznych na poziomie indywidualnych transakcji umożliwia poznanie i skwantyfikowanie szans oraz ryzyk, które mogą pozostać niedostrzeżone dla inwestora opierającego się tylko na danych zagregowanych
  • PMI – na etapie integracji po-transakcyjnej integrujemy hurtownie danych oraz systemy informacji zarządczej, aby zapewnić jednolitość raportowania w ramach grupy po transakcji
  • VDD – wspieramy zaprojektowanie i przygotowanie zbioru danych przeznaczonego do zaprezentowania biznesu inwestorom oraz narzędzi, które pozwalają przedstawić wartość firmy w spójny, transparentny i kompletny sposób
Użyteczne modele i symulacje

Jeżeli przyszłe wyniki biznesu zależą od 5 parametrów, z których każdy rozważamy tylko w 3 wariantach (optymistycznym, neutralnym i pesymistycznym), to mamy już 243 możliwe scenariusze. Nasze rozwiązania pozwalają w ciągu mniej niż sekundy podsumować dowolnie wybrany scenariusz w prostym interfejsie graficznym. Uwalniamy od konieczności używania do tego celu ogromnych plików Excel, jednocześnie zachowując możliwość eksportu wyników i obliczeń w wybranej wersji do Excela.

Umożliwiamy symulację przyszłych wyników finansowych w zależności od założeń, które można płynnie zmieniać. Tradycyjnie takie zmiany założeń często wymagały zlecenia przeliczeń analitykom i oczekiwania na nowe obliczenia. Dzięki naszym narzędziom wystarczy skorzystać z intuicyjnych "suwaków", którymi w trakcie spotkania biznesowego możemy regulować założenia dotyczące takich parametrów jak stopy procentowe, ceny surowców, udział w rynku, a także uwzględniać synergie lub różne warianty optymalizacji portfela.